Magyar Hírlap, 2013. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

2013-02-25 / 47. szám

MAGYAR HÍRLAP 2013. FEBRUÁR 25., HÉTFŐ ÁLLÁS Svájci egészségügyi cég leányvállalata értékesítési ve­zetőket keres. Szektorok: egészségügy, szépségipar. Előny: orvos látogatói, egyéb egészségügyi és szépség­ipari háttér; direkt marketinges tapasztalat. Érdeklődni: +36-20-334-5076 / www.juiceplus.ch. GÉPJÁRMŰ Autó- és motorvásárlás készpénzért. Idősebb vagy sérült jármű is érdekel. Polgári értékrend. Tel.: 06-20- 229-6557. AZONNALI készpénzfizetéssel autófelvásárlás! 06-20- 410-1111. Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel! 06-30- 682-1390. AUTÓJÁT megvenném. 06-1-420-2703; 06-30-362- 0674. RÉGISÉG Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, régiséget vásárolunk. VI., Andrássy út 16. Telefon: 06-1-317- 4757. Kastélyok berendezéséhez vásárolok festménye­ket, bútorokat, órákat, ezüstöket, bronzszobrokat, fegyvergyűjteményeket stb. hagyatékot. 06-20-323- 4104. SZOLGÁLTATÁS KÖNYVELÉS/JOGVÉDELEM: Budapest X. kerületi iro­dánkba várjuk új ügyfeleinket. Bővebb információ: www.enigmadate.hu és www.das-jogvedelem.hu oldalakon. Tel.: 06-70-3129-232, illetve 06-70-411- 4808. Kandallók, cserépkályhák. Szépek, jók, kedvező árak! www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu Tel.: 06- 20- 397-9102. ÜDÜLÉS Nőnapi vigasság Mezőkövesd Zsóryfürdőn március 9-én 19 órától. Belépő 1.500,-Ft, amely a vacsorát tartal­mazza. Szoba 2 főnek 6.990,-/éj. www.zsoryfurdo.hu 06-49-413-227, panzio(a)zsoryfurdo.hu. Üdülési jogot vásárolna, vagy eladna előadás, rábeszé­lés, klubkártya vásárlása nélkül? www.udulesijog.net. Telefon: 06-1-769-0614, 06-70-637-1900. A roma kultúra ünnepe zenével, képzőművészettel és divattal Roma Hungarikum-estet tartottak a fővárosi roma kultúra ünnepén a felújított Kossuth Klub Múzeum ut­cai épületében, a Muzikum Klubban pénteken este. A magyar cigányság zenéjét, ipar- és képzőművészetét mutatták be, az érdeklődők Varga Erika roma származású divattervező alkotásaiból is láthattak ízelítőt (ké­pünkön). Koncertet adott a Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes, amelynek fiatal tagjai örökzöld dzsesszdallamok mellett magyar zeneszerzők - Bartók, Kodály, Liszt, Hubay - műveit játszották. A kiállítá­son roma képzőművészeket és alkotásaikat ismerhették meg a látogatók, az este folyamán pedig Balogh Margitka tradicionális cigány ételeit is meg lehetett kóstolni. (ZSRZ) FOTÓ: MTI/MÁTHÉ ZOLTÁN J­­ Uj. Lyu­k Uu ÚT I­d­ei KECSKEMÉTEI ÚJABB ÖT ÉVRE CSEKE PÉTER KAPOTT MEGBÍZÁST A SZÍNHÁZ VEZETÉSÉRE - AZ EGYKORI MOZIBÓL KAMARASZÍNPADOT ALAKÍTANAK KI Akinek az ajtaja mindig nyitva áll SZILLERY ÉVA Olyan színházat szeretnék, ahol min­den néző megtalálja az ízlésének megfelelő darabot, helye van a kí­sérletezésnek is, miközben a nagy­színház megtartja népszínházi jelle­gét - mondta lapunknak Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója, aki újabb öt évig irányít­hatja a teátrumot. A direktor arra is kitért, hogy a város egykori, évtizedek óta üresen álló moziját színházzá ala­kítják, így két év múlva nagyobb stú­diószínházzal bővül az intézmény. - Négy és fél év után mennyiben újí­tana a Kecskeméti Katona József Színház vezetésének koncepcióján? Talán azért is volt támogatható a pályázatom, mert megpróbáltam ezt az időszakot összegezni: mi az, amit elértem, és mi az, amit sikerült meg­valósítanom, illetve ami nem úgy ala­kult, ahogyan én gondoltam. Szeret­ném hinni, hogy jó úton vagyunk, szokták mondani, hogy Kecskemét a vidéki színházi élet egyik zászlós­hajója. Komoly műhelymunka folyik nálunk, véleményem szerint kitűnő a társulat, kiváló rendezőkkel dolgo­zunk, a közönség pedig szereti a szín­házat. Sok helyről hallani manapság, hogy elmarad a közönség, nálunk ez nem történt meg. Nyilvánvaló, ez azt jelenti, hogy valamit jól kell csinál­nunk. Már a kezdetektől fogva hason­­­lítgatni szoktam a színházunkat egy jó könyvtárhoz, ahol mindenki megta­lálja a magának való irodalmat. Az volt a fontos számomra, hogy magas szín­vonalú műsorstruktúrát alakítsak ki, amely mindig kicsit elé megy a kö­zönségnek, de nem engedi el a kezét. - A szélesebb közönséghez kíván szólni a teátrum, vagy teret enged a kísérletezésnek is ? - A nagyszínházban a népszínhá­zi vonulat a lényeges, vagyis nagy kö­zönséget megérintő darabokat, il­letve a drámairodalom kiemelkedő színműveit játsszuk. Kecskemét ilyen szempontból igen jó helyzetben van, mert két kamaraszínháza is üzemel: a Kelemen László és a Ruszt József Stú­diószínház. Ezekben próbáljuk azokat a darabokat, amelyek szűkebb réte­get érintenek vagy érdekelnek. Fon­tosnak tartom a kísérletezést. Ráadá­sul az ilyen jellegű előadások nemcsak a közönségnek, a társulatnak is újítást jelenthetnek. - Miben kell fejlődniük? - Vannak olyan tényezők az igaz­gatásom metódusában, amelyek nem változnak: én olyan igazgató va­gyok, akinek az ajtaja mindig nyitva áll. Hozzám bármilyen észrevétellel, örömmel és gonddal be lehet állítani, ez nem változik. A színház struktúrá­ja sem fog módosulni, hiszen a nagy­színház népszínházi koncepcióban működik majd tovább. A két kamara­­színház helyzete 2015 -től meg fog vál­tozni. Ugyanis elnyertünk egy nagy pályázatot: új kamaraszínházunk épül majd. Volt egy városi mozi, amely még a kilencszázas évek elején épült, mű­emlék, de kilencventől az enyészeté, és most a városvezetés jóvoltából vég­re kulturális funkcióval telítődik meg. Ez is azt jelzi, hogy Kecskemét csodá­latos város. A polgármester és a kecs­keméti közgyűlés kulturális létesít­ményt képzel el a helyére, ide költözik majd az egyik kamaraszínházunk. Ez­zel egy időben némileg a koncepció is változik, hiszen az új és nagyobb hely­szín más daraboknak ad lehetőséget. - Fontos a társulatiság önnek, vagyis, hogy állandó, összeszokott csapat működjék a színházban? - Nagyon lényegesnek tartom a tár­sulati létezést, amit a vidéki színhá­zakban sikerült megőrizni. Örököltem ezt a társulatot, de az elmúlt négy év­ben jelentősen átalakult. Amikor át­vettem a színházat, láttam egy csomó egyenetlenséget: például kevés fiatal volt még akkoriban. A kaposvári és a budapesti egyetemről, valamint a Víg­színháztól a Nemzetiig sok fiatalt sike­rült megnyernem, akik boldogan éltek a felkéréssel. Számomra nagyon fon­tos a rendező személye is. A mi szín­házunkban nincsen szerződtetett ren­dező. Mostanra azonban kialakult egy rendezői gárda, amely nagyszerűen dolgozik együtt a színészekkel, má­sok mellett Bagó Bertalan, Béres Atti­la, Szász János, Szerednyey Béla tar­toznak közéjük. A társulat megtanulta a nyelvüket, és ők is a társulatét. Cseke Péter FOTÓ: MH Kazinczy-est volt az irodalmi múzeumban HRECSKA RENÁTA Kazinczy-gálát rendezett szomba­ton a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Kazinczy-díj Alapítvány és az Anya­nyelvápolók Szövetsége a Magyar Mű­vészeti Akadémia támogatásával az anyanyelv nemzetközi napja alkalmá­ból. Az eseményen egykori Kazinczy - érmes, ma már elismert színművészek mutattak be műsort. Az est kezdete­ként Kováts Kriszta és Bán János szín­művészek léptek fel, majd köszöntőt mondott Juhász Judit, az Anyanyelv­ápolók Szövetségének elnöke. Beszé­dében kiemelte, hogy az anyanyelv kérdése legfontosabb ügyünk, amely­nek ápolásában meg kell találnunk azt az utat, hogy valódi jelentőségét köz­ügyként is elnyerje a polgárok tudatá­ban. Szakonyi Károly, a Kazinczy-díj Alapítvány elnöke bevezetőjében a kö­­­zépiskolás Kazinczy szépkiejtési ver­senyekről beszélt, azok jelentőségéről az anyanyelv és a versenyzők későb­bi pályaválasztásának szempontjából. Bőzsöny Ferencnek, a Magyar Rá­dió volt főbemondójának köszöntője után további, egykor Kazinczy-érem­mel jutalmazott színművészek lép­tek fel. Hegedűs D. Géza, Tóth Enikő, Szalma Tamás, Peller Anna műsorát időnként archív felvételek szakították meg, amelyeken verseket hallhatott a közönség Sinkovics Imre, Nagy Attila és Bánffy György előadásában. "­T,l­­ Uhu,­­ A FRANCIA FILMAKADÉMIÁTÓL IS MICHAEL HANEKE ALKOTÁSA KAPTA A LEGTÖBB DÍJAT Tarolt a Szerelem a César-gálán is MH-ONLINE Öt főkategóriában is díjazták Michael Haneke eddig is több elismerést el­nyert Szerelem című filmjét a péntek esti César-gálán. A francia filmakadé­mia által odaítélt díj külföldi kategó­riájában az amerikai Argo-akciót ju­talmazták, a tiszteletbeli Césart Kevin Costner színész-rendező kapta. Michael Haneke osztrák rendező francia nyelvű, Szerelem című film­je a francia Oscar-díjnak számí­tó César-díj 38. gáláján péntek este mind az öt főkategóriában elisme­rést kapott a francia filmakadémiától. Az egy idős házaspár utolsó hónapjait feldolgozó dráma tíz jelölést kapott, s elnyerte a legjobb filmnek, rendezés­nek, forgatókönyvnek, színésznő­nek (Emmanuelle Riva) és színésznek (Jean-Louis Trintignant) járó szobrot. Az alkotás egyébként a filmes szak­ma mellett a közönség elismerését is kiváltotta. Eddig 15 nemzetközi dí­jat nyert. Franciaországban csaknem 700 ezren, külföldön pedig 1,5 mil­lióan nézték meg. A már a cannes-i filmfesztiválon is a fődíjjal, Aranypál­mával jutalmazott osztrák-francia­­német koprodukcióban készült al­kotás a tegnap éjjel megrendezett Oscar-gálán is nagy esélyesnek szá­mít, amelyre öt kategóriában (legjobb színésznő, rendezés, forgatókönyv, film és külföldi film) jelölték. A Césaron négy szoborral jutal­mazták Jacques Audiard szerzői filmjét, a Csont és rozsdát. A szerel­mi melodráma férfi főszerepét alakí­tó 35 éves belga Matthias Schoenaerts megkapta a legígéretesebb színésznek járó szobrot, a legjobb adaptáció díját Jacques Audiard és Thomas Bidegain vihette haza, a legjobb vágásért Juliette Welfling érdemelte ki pályá­ja ötödik César-díját. A legjobb film­zenéért járó szobrot pedig Alexandre Desplatnak ítélte a fimakadémia. A 13 kategóriában jelölt vígjáték, a Camille ismételten egyetlen szobrot sem nyert el, a versailles-i kastély­ban forgatott Búcsú a királynémtól című kosztümös történelmi dráma, Benoit Jacquot rendezése viszont há­rom Césart is kiérdemelt: a legjobb fényképezésért (Romain Winding), a legjobb díszletért (Katia Wyszkop) és a legjobb jelmezért (Christian Gase). A legjobb férfi epizódszerep­lő (Guillaume de Tonquédec) és a legjobb női epizódszereplő (Valérie Benguigui) díja is a Le Prénom (A ke­resztnév) című alkotásé lett, amelyet Matthieu Delaporte és Alexandre de La Patelliere rendezett. A legjobb első film Cyril Mennegan alkotása, a Louise Wimmer lett, a leg­ígéretesebb színésznő díját pedig a 22 éves Izia Higelin rockénekesnő kapta első filmszerepéért (Rossz lány). A legjobb külföldi filmnek já­ró Césart az Argo-akciónak, Ben Affleck alkotásának ítélte a francia filmszakma. Filmes életművéért a tiszteletbeli César-díjat az idén Kevin Costner, az Oscar-díjas amerikai színész-rende­ző vehette át. Emmanuelle Riva a legjobb színésznőnek járó díjat Omar Sy színésztől vehette át FOTÓ: REUTERS/CHARLES PLATIAU ROVATVEZETŐ: PÉHTEK ORSOLYA, E-MAIL: PEHTEK.ORSOLYA@MAGYARHIRLAP.HU

Next