Magyar Hírmondó 1. (1792. január-június)

1792-04-24

59* Mik­oi dohánynak tulajdonságai ? Hasznos e vagy káros a dohány, az emberi testnek; ’s mitsoda nyavalyák ellen szolgálhat gyógyító eszközill ? Fi’ mezei gazdaság’, vagy gazdálkodás’ *) gyarapítására serkentő pé­ldák. A’ föld­­­növelésről közönséges lec­kék tartatnak Felentzében , m­ég pedig Anyai nyelven ; ’s ugyan azért örömmel ’s haszon­­nal járják azokat a’ szántó-vető Emberek is. A’ Florentziai Oekonomika, vagy gaz­­dálkodásra ügyelő Társaság, száz húsz fo­rintot nyomó arany - pénzel tisztelte­­ meg Lorenzi Urat azon gondosságáért, hogy egy darab terméketlen földet , gyönyörű rét­­termő földdé változtatott. Hasonló jutalmat tett fel a’Társaság azon érdemes Férjfiának, a’ ki Florentzia’ és Pisioja’ vidékein, három esztendők alatt leg szebb erdőket terj­eszt. * * * is * * * * * Stájer Országból, ezt a’ rendes Históri­át írják, hogy B* nevezetű Városba, eggy nagy görbe sarkantyus sarus (stiblis ) maga véli Legény szokott volt be járni nyalkák­­d­­ni ’s helytelenkedni a’ szomszéd faluból. A’ Polgár­i Mester , hogy rá ijjeszthessen erre a’ haszontalan Emberre , bé hivatja egykor a’ Tanáts eleibe , ’s azt lobban­tja néki sze­ *) Más a’ gazdálkodás, más a’ gazdál­­kodás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék