Magyar Hírmondó 1. (1792. január-június)

1792-04-24

zónái, kinek rendes lakása Fonteraultban vagyon. — — A’ Cliviai Hertzegségnek Duisburg nevű Városában pedig Professzor Meeren, olly malmot gondolt ki, mellyben egy ló van tsak, ’s mégis 12, sőt több selyem - és szőr - matériákat szövö székek is hajtatnak. Hogy közönséges haszonra for­­díttathasson ezen találmány, ki fogja adni a’ tudós ProfesTor Úr nyomtatásban annak egész mivoltát, ’s a’ vele való élés­­ módját. Parisban, közelébb két új találmányok terjesztettek a’ Nemzet­­ Gyűlése eleibe. Az eggyik olly eszköz , mellen azzal a’ gyor­sasággal lehet írni, mint a’ miilyen szaporán esik a’ beszéd. — A’ másik által, a’ leg­­mérszebb Frant­ia határokra is el­küldheti a’ maga parantsolatait a’ Nemzet­­ Gyűlése, és még abban az Ülésben feleletet is vehet reájok. — Az első találmánynak Guiraud, a’ másiknak pedig Chappe a’ találója. Meg­fejtés vé­gett fel­tett hasznos kérdések. A’ Párisi Akadémia, 1800 livrát (két­száz körmötzi aranyat) ígért annak jutalom­pénzül, a’ ki leg­jobb feleletet tud írni ezen kérdésre : Hogy­ lehetne könnyebb módon készíteni a­ bőröket, mint szokásban vált még ekkoráiig készíteni? A’ feleleteket be­veszik a’jövő 1793-dik Esztendő’ Augustusának első napjáig. Az Edinburgi eggyik Tudós Társaságtól ötven arannyal fog jutalmaztatni, a’ ki leg­­yerekasabban meg fejti a’következő kérdést: Mik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék