Magyar Hírmondó 3. (1793. január-május)

1793-04-02

Dumourier (Dumurid) Frantzia Vetély Parisban létekor ki­ tsinálta volt a’ Ministé­­ri­m­naal, hadd vihesse­m Seregének nagyobb részét Hollandia ellen, úgymint a’ mellynek gazdag Városaiban, ’s ezek között neveze­tessen Hunsterdamban temérdek kinitsel meg fogna majdan rakodni , ’s ez által funda­­m­entomot vetne a’ hosszas háború - folytat­­hatásnak. Tsak hamar meg is vett a D­amitrié Breda , Gertruydenberg, és Khindert nevű Il­­ességeiket a’ Hollandusoknak. Maßricht erős Holland. Vár sem soká állotta volna r­ár ki a’ Frantziáknak tüzes vívását ; de hogy Tülökbe hatott ezeknek H. Koburg* első diadalmainak hire , nyakra lőre lódultak a’ Var alól. Hire menvén Párisba ezen nagy vesz­teségnek , türlént parantsolatot küldött a’ IMillilierium Dumuriehez, h­ogy sietne minél harzsarébbt H. Coburg’ szándékának meg gá­tlására , a’ ki egyenesben Brujj­el Városát vette c­élba, csak­nem minden nap diadal­maskodó séregével. Minekelőtte oda hagy­ta volna Dumitrie­ séregének néme­ly részé­­vel eggyütt, Erabánc­­iának, Hollandiás­oz tartozó részét, meg­erőssíttette az el­vett Hollandus Erősségeket,­­ Bergeproom és Hil­le­nfrladt Várait pedig tüzetben vivatta. ( Pil­emsiadhoz , Rotterdam , és ■, Hugit pedig a’ hol ül a’ Közönséges Társaság Fő Kormányszéke tsak hat mértföldny­ire esik.) Brüsszelbe érkezett Hamurie , Márcz. 11- dikére virradóra; onnan ment H. Coburg fe­rege eleibe, mely még akkor — ha Brüs­­szelra nézve szóllünk — Videmonton túl volt.

Next