Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

49° fiBraeeaaMHesaH onnan el-hajtatott a’ miéiník által. Nera ftyughatott azonban, hanem három ízben is viíl'za - tért még azontúl, tsak hamar egy­más után ; de mind annyiízor vifíza­­veretett.ií Koburg Hcrtzegnek Valenciennesi fo* kvártéílyából, 24-dí/c IMártziusban kálit Tudósítások. ,, Pia udtLatiak felsőbb íefztben fekvő JPoperinghen Városunk felé, Hontkerke} Steenwoorden , és Boercheppc Frantzia Helyekből, ismét elő - nyomult Mártzius’ 21-dikén egy tsoport gyalog, és lovas Frantziaság , mellynek fzama 14 és 15 fzáz között volt. Nem bírván velle lzéiső Vigyázóink, mind viífza-vonúliak előtte; hanem az alatt réfztinkröl is alkalmas erejű Katonaság sereglett Poperinghen\\ez, ’s 4 fzáznál fzaporább fegyveres Lakosaink is érkeztek oda VlamertingenboX; melly meg­lévőn, általán - fogva viíTza - veretett az Ellenség, délutánra eggy. óráig, a’ maga sánlzába. — A’ ílctjfziis Lovasok közzül, nem vóltak többen ezen viadalban 14-nel: még is igen jeles dolgokat vittek - véghez. Salis Gen. Majorunknak ditsérö bizonyság­­tétele fzerént. Egy Legény sebesedett­­meg közzúlök , egy lóval eggyütt. Ezen kívül hárman kaptak még sebet a’ Stuart’ Reg. béliekből ; eggy Odonell- Volon tét pedig el-esett. —• Az Ellenség mind el­­hurtzolta magával fzámos hólttjait , ét £cbesseit. “

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék