Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

49* Gyalogjainknak a’ Fran, föld « várakhoz mellyekből sűrűén repdestek-ki a’ golyó­bisok ; de azért pontban meg-lett még is a1 Hg Hohenlohe akaratja. “ „Donay, és Bouchain Fran. Várakból (mellyek, igen ki-íetlzőleg fel vágynak jegyezve az általunk n\t^-ku\áöi[Hadakozás Teútromának napnyiígoti réfzén), és még egy fzomfzéd lieiy bői, 4 ezernél felesebb fzámú Frantzia Gyalogság, és két ezer Lovasság indúlt ki Mártziusnak 23-dikára virradóra, 16 ágyúkkal, ’s nyomóit Asin­­courton által Somainnél, és annak fzom­­fzédságában állott Vigyázóink felé. Fő- Hertzeg Ferdinánd’ Hufzár-Regementjebéli Kapitány Gróf Forgats, a’ ki Kormányo­­zójok vala ezen Orállóinknak, el-küldötte fzokás fzerént még nap" fel - költte előtt Klementfchütz Fö - Hadnagyot Hsincourt felé visgálódni , a’ ki éí'zre vévén az Ellenség’ fzándékát, tüstént jelentést tett arról Kapitánnyának, ez pedig Löpper Fo- Strásamesternek. — Májor Löpper látta, hogy nagy erővel jő az Ellenség; azért is mindjárt ki-állította a’ fzélsö Őrizet’ segít­ségét, ’s egyfzersmind ki-süttette a’lárma­ágyúkat, mellyeknek hallására leg-ottan ki-rendeltt helyein termett a’körül - belől lévő Katonaság. “ ,, Minthogy a’ Somáim , és ennek fzomfzédságában lévő Strása - tanyáinkat ízükség volt megtartani, Marehienn§sie

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék