Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

nézve: e’végett,* Otto F. M. Lieutenant, a’ kormányozása alatt lev© hat Svadron Hufzárságot mind ellene indította az Ellen­ségnek , melly is Asi/icourtig nyomatott; hanem onnan alkalmatos álló - helyekre ofzlott, ’s ott tartózkodott délig tsendesen. Otto F. M. L. azért nem támadta-meg álló helyeikben, hat Svadronnyával a’ Fran­­tzíákat: mivel, hegyes völgyes lévén a* vidék, mindenképpen torkában lett volna az Ellenség’ ágyúinak; a’ Gyalogság pedig igen meílze maradván tolle, nem lehetett volna kellete korán segítségére. Eggjr óra tájban, viíTza kezdte magát vonni, fzakafzonként az Ellenség, ’s keménnyen ágyúzott, utánna küldetett kevés Hufzár­­jainkra, de nem nagy foganattal. JVlind­­öfzve, réfziinkről tíz Ember kapott sebet, és 8 ló hullott - el; az Ellenség pedig 15 hóltttt hagyott maga után Asincourf táján, és sokkal több sebesseket vitt el; kéntele­­níttetett három lovat is engedni - által aT miéinknek. — Réfziinkről , 15 Ember kapott sebet; az Ellenség pedig vefztett mintegy 60 Embert. Mannhei mb ól, Mártzius’ 27-dikén. —■ ,,Ú'gy hallyuk, hogy Neußadt’ vidékére feles fzámú Frantziák sereglettek az An­­weil'x erdőből, és Lariternbo\; ’s ezen utói említett helybe, t. i. Lautcrubo, a’ M'ófeli Seregtől érkezett ismét ujj Őrizet. A’ mi tájjunkon, egyébaránt tsendesség vagyon;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék