Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

m tsupán a’ Frantzia Visgálódók izgágálkod­­nak ottan-ottan, mint tsélekedtek neveze­tesen tegnap is, Ki tg heim , és Lambsheim között. “ A’ Felső-Rajnai vidékekről kezdett vala már — a’ mint meg irtuk — el ofz- Jani egy réfze a’ Prusfzus Seregnek: de is­mét viíTza paranlsoltattak a’ már meg indúltt Regementek is, mivel az Angliai Udvar, és a’ Hollandiai Kormányfzék ajánlották ma­gokat, hogy ők kéfzek a’ PruíTzus Sereg5 felesleg való réfzének tartását magokra vál­lalni. Genuáhól, Mártziusnak 22-dikén. — Az itt lévő Frantzia Biztoshoz , Tilly Úrhoz, egy Kurir érkezett Korfzika-Sz'xge­­téből, a’ Bafliai Fommendánstól , kinek neve: á Lacombe San Michel. Valami nagv hírt hozott, a’mint közönségessen befzélh'k. “ Nizzából is hozott leveleket egy hajó, Tilly Úrnak, de a’ mellyekkel különös hi stória történt: mert éjtfzaka érkezvén a’ hajó, meg nem visgáltathattak az általa hozatott papiros - tsomók , ha nintsen • é benn«k valamelly tilalmas portéka? azért is ]e-tétettek Spina nevezetű hid mellett a5 Vámoshoz. A’ Frantzia Biztos’ Titoknokja éppen jelen volt ott, ’s mindjárt reájok ütötte a’ tsomókra a’ Fran. Nemzet-Gyűlés’ petsétjét. Hogy fiilibe ment ez , a’ mi F. Iformány (kékünknek ; azonnal tanátsot

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék