Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

tartott, ’s rendelést tett, hogy vitessenek az említett tsamók (pakéták) a’ Közöns. Társasig’ palotájába; egyfzersmind meg­kérette a1 Frantzia Biztost, hogy jelenne­­meg, 's tulajdon ízeméivel lássa a’hozzája litasított papiros tsomóknak fel-bontatását; és ha gyanús ’s veszedelmes nem lejénd azoknak foglalatja: vegye magához; de a’ Frau. Biztos azt válafzolta, hogy 6 olly móddal nem is kívánnya látni a1 különben ötét illető írásokat, mellyek 2 tsomókban voltak, de tsak az eggyik tsomón fzemlél­­tetett a’ Tilly LJr’ neve; a’ másikon ellen­ben semmi homlok-írás se volt. Tilly Úr Kurírt küldött ezen dologban Párisba, a’Nemzet-Gyűléshez; ugyan ezt tselekedte F. Kormányízékiink is maga réfzérol. “ Nizzából (a’ Frantziák által el-foglaltt Pedemontziumi Réfznek fö Városából), Mártziusnak 17-dikén: — „Az ide - való Magiítrátus parantsolatot vett, hogy kéfzít­­tessen kvártélyt 9 Batalionoknak, a’ mely­­lyekkel eggyiitt 40 ezerre fog nevekedni ezen a’ tájon a’ Fran. Republikánus Sereg. Nizza, és Toulon közzé, inaidé amoda, 2Q ezer Ember ofztatott-el tartalékul.** A’PánusJJdva.c nyóltz első nagyságú, ’s négy közép-fzeru fegyveres hajókat állíttat hadi lábra, melly hajók, valamint azoknak kormányozóik is, név fzerént ki-tétettek már a’ Koppenhágai Újságban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék