Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

Kiegyes Tudósításait. A’ Hiber ni ad Orfzág- Gyűlésben Márfz. 4-dikén mondott beszédjéből Langrishe Urnák, ezeket közelijük: „Már gyakorta, és efztendővel is ez előtt nyilván meg-mondottam én, mitsoda értelemmel legyek azon tárgy eránt, mél­lyé t parlamentáris reformátziónak ( orfzág­­gyüiési jobbításnak) neveznek; ’s ugyan azért nem is ítélem most fzíikségesnek, bogy sok időt fordíttsak a’ rólla való fzóllásra. Mindazáltal, minthogy meg­­fziinés nélkül mutogatja magát, hol egy, hol más formában az a’gondolat, melly­­nek tzéllya közönségesen nem egyéb, ha­nem hogy ki-vessen eggy olly Konftitutziót a’ sarkából, melly , több fzázadoknak le­­folytával nottön nőtt boltsességen fundál­­latik; ki irtsa a’mostani időben élő Embe­rekből , a’ hajdani intézetek eránt való tifzteletet; és képzelődések’’s új tapafzta­­lások’ labirinthusában tévelyegtesse a’ köz­leiket: — meg nem állhattam, hogy is­mét ne fzóllyak, eggy olly időben, melly­­ben a’ körülöttünk történő esetek ujj oko­kat; fzolgáltatnak nékiink a’ fzemességre. Ellenzem én, azt az ügy-nevezett Orfzág- Gvülési jobbítást: mert nem hafznái a’mi fzabadságunknak, ’s nem állhat-meg tsen­­dességtinkel. Ellenzem, mert ketsegteti a’ Népet, ’s azonban meg-tsallya ; ’s meg nem felel az azt sürgetők’ kívánságának is;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék