Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

502 a’ többek között: — „Általatok hivattat­­ván, Kedves Pajtásim! jelen vagyok vezér­lőitekre. Életemet hozom nektek. A’ ti bátorságtok, ésHazafiságtok telly es remény­séget nyújtanak énnekem, kedves Hazánk­nak boldogulása eránt. Tsupán egy lél éktől vezéreltessünk, minden Hazánkfiaival egy­­gyetemben. 14 Alá gyár Örfzág> Szathmár Vármegye’ nevében 13 fo í)eputátusok — kik között voltak a’ két Al-íspán Urak is — jelentek-meg Várme­­gyéjek’forma - ruhájában , Mártziusnak 30- dikán Pesten> Gróf Károlyi Jósef ö Nagy­ságának, mint örökös j és már Ö Felsege által is rezolváltatott Fö - Ispánnyoknak tifzteletére. Fö-Ispányi Székébe való bé­­űltettetése a’ Grót Úrnak, Julius’ 7-dikére batároztatott, a’ mint értjük. Az Infiál­­látor leflz, Orfzág-Birája Gróf Zichy Károly © Excellentziája. Soprony Vármegyei Fő-lspánságra — mint örökösére a’ Hertzeg Efzterházy Ház­nak — Hertzeg Rfzterházy Miklóst is re­­zolválta F. Urunk. Tzercmoniás bé-iktat­­tása ezen méltóságös tiíztségbe, Prímás Hg Baity anyi ö Eminentziája által fog nem sokára véghez vitetni Kis - Mártonban. A’ Magyar Királyi TestörzŐ Nemes Seregnél, ismét hat vákántzia esik: mivel katan mennek Regementekhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék