Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-11-07 / 38. szám

1. A­ Batrachomyomachia, vagy Békaegér-­ harcz , Homerusból fordítva. Ugyan az Bru­­mauer Úr módja szerint travestiálva. Ugyan­az bővebben, ’s más Világhoz ki tsinálva, titán­ná van egy Apologia, melly is Satirának mots­­dathatik , és a’ Travestirozásról, vagy Paró­diákról valami értekezés. 2. A’ méla Tempestis, vagy: Az is bolond, a’ ki Poétává let­z Magyar Országban. Nem­zeti Játék formába öntött Latira. 3. Palvarsz­­ki Vígjáték Terentiusból, mai világhoz alkal­maztatva, és Magyar Országi történetté téve. 4. Cyrus és Lysimachus, két szomorú Játékok, Rué Károly Franc­ Poéta után. 5. Az el­ha­­gyattatott Didó, Énekes Játék Metastasio Pé­ter Olasz Poéta után. 6. Orlando­­­s Galatia, két éneki Pásztori Játék, ugyan Metastasio után. 7. Egy eredeti Pásztori Játék. 8. A­ Boszor­­kánysíp, Sikanéder, és Mozart Urak után. Egy igen nagy énekes Játék ez. 9. Goldoni Olasz Poeta Hazugja. Egy a’ fő vig Játékok közül. 10. Metastasionak XVII. Cantátái, és II. Can­­zonettái Olaszból. 11. Gr. Teleki Sámuel Úr ö Ex.­ja és Gr. Károly Jósef Úr ö Nagysága Inflallát­iójokra magasztaló versek. 12. Ga­latea, Theokritus Görög, Ovidius Deák, és Metastasio Olasz Poémájok egybe hasonlítva­ 13. Cupido és Psyche, Román formára ki ké­­szítve. 14. A’ Bolondság Ditsérete. Roterodá­­mi Rézmácból. 15. Az én életem. 16. Az én szerentsétlenségemnek históriája, és okai. Ma­gyarosan , minden tettetés nélkül. 17. Az el ragadtattatott Peder, Comica Spoppeta, Tas­son? — Olasz Poétából. 18. A­ tréfás Iliás, Irta Loredano, Olasz Poéta- Ez az Iliás tra­­verziálása van IV. Tomusban. 19. Sok Áriák, Menuetto , Stájer, Lengyel, Magyar, Torok.

Next