Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-11-07 / 38. szám

helyeket foglalja magában : 1. Descriptio ac Divisio Hungáriáé. 2. De Nationibus, quae bodie Hungáriam incolunt. 3. De lingvi­, quae in ea ■ lt.inent. 4­1 forma Ecclesiae. 5. Quo­­loco sit apud nos Religio , ob oculos poni ur. 6. De Religiosis Ordinibus 7. De forma R­e­­ni. Az árra 36 kr. Tai Itatik Posenban Schnei­der, Doll, és Mahler Köny városoknál. A­ má­sodik rész , ha ebben az esztendőben nem is, a’ jövőnek elején minden bizonny­al világot fog látni. Az következendő c­ikkelyekből fog ál­­lani : 1. De Regibus junioribus, 2. De Duci­bus Hungáriáé, 3. Con - Regentibus, 4- h­e Archi­s Officiis Regni. 5. De supremis Curtis. 6. De Comitiis. 7. Aerario Regio. 8. De Cle­ro. 9 De Nobilitate, et ejus praerogativis, io. De Re­gi­­tari. 1­1. De Ordinibus Eque­­stribus. 12. De Clenodiis Regni. 13. De Co­ronatione Regum. 14- Regnorum et Provin­ciarum , quae Hungariae adnectuntur, per.­censio. Csokonai Vitéz Mihálynak a’ N. Debretze­­ni­ Ref. Collegiumban a’Poésis’, és hozzátar­tozó szép Tudományok’ közönséges Tanítójá­nak elegyes munkái fognak a’ következendő tavasszal sajtó alá menni , IV. Darabban. Áll a’ Gyűjtemény különbk kilönbféle kissebb na­gyobb Vers -­nemekből, Vig , Szomorú, Érző-­­icensz, Nemzeti, és Énekes Játékokból, Saty­­rákból , vagy Gúnyoló Versekből, Comica és travertiált Epopéeákból, és más folyó is kötött beszédi többnyire Poétái Darabokból. Némel­­­yek Görögből, Deákból, Németből, és Olasz­­ból való fordítások, némellyek és nagy részént Eredetiek, Egynéhányat­­említek köztülök.

Next