Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-12-30 / 53. szám

TOLDALÉK A’ m­­agyar Hírmondónak, Decemb. 29-dik napján, 1794-ben keltt árkusához. A­ K k k fel árkus Hírmondóval le-küldött Telegraf rajzolatnak magyarázatja. Régen törték már sokan azon a’ fejeket, miképpen lehessen a’ hír-adásokat, vagy pa­­rantsolatokat , a’ messze valókkal, minél ke­vesebb idő alatt közleni. Próbálták ezt ed­dig ágyú lövések, lobogó vitorlák, vagy ma­­gassan fel lőtt tüzes es­zközök által , de mind ezen próbákat felyül haladja az a’ jeles ta­lálmány , mellyet a’ mostani Frantzia háború, alkalmatosságával egy Chappe (Sapp)­névű Pá­­risi Ingenieur ( Földmérő ) talált. Nevezték ezt Tele gráfnak, a’ melly Magyarul annyit tészen mint Messze-iró. Ez által a’ találmány ál­tal t. i. 20, 25. minuták alatt száz mértföld­re is lehet másokkal tudósításokat, vagy pa­­rantsolatokat közleni. Eleibe terjesztette Chap­pe ezen találmányát a’ Nemzeti­­ Gyűlésnek, a’ melly azt meg visgáltatván jónak esmérte, és mindjárt el kezdette a’ maga parantsolatit, mind a’ Spanyol határoknál, mind a’ Rajna mellyékén táborozó Seregei­vel, ez által az esz­­köz által közleni , és ez olly hamar történik, hogy a’ mit Párisban egy fertályban végeznek, már azt a’ más fertályban a’ Seregeknél tud­ják, a’ harmadik fertály órában pedig már a’ válasz Párisban is vagyon. Mikor Condolvá­rát vissza vették a’ Frantziák, alig tolt belé húsz minuta, hogy azt a’ Nemzet Gyűlésé már Mm­m .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék