Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

454 öltözetű árvák, Muzsikások ’s a’ f. által, Úgy hirdeüették ki a’Nemzeti-gyűlés’ buz­dítását ; a’ nagy píatzonn egy sátort is vo­nattak , mellybenn, muzsikával, pénzzel, és itallal várták egynéhány Tifztek a’ ten­geri fzolgálatra magokat fel-ajánlandó Iff­­jakat, kik közzül mind eggyik, nyóltz­­van forintot kapott ajándék fel-pénzzűl, Mártzius’ végéig. — Amsterclámban Mártz. 20-dik napján tevődött közönségessé a’N. Gyűlés’ Hirdetménnyé, ’s ahoz még a’ Magistratus is ragafztott maga réfzéről egy más buzdító Hirdetményt; mellyben 40 fo­rint ígérhetett egy egy Legénynek mindjárt akkorra, midőn le-kötelezi magát tengeri fzolgálatra; ötven forint ismét akkorra, midőn Tengeri-katona fővel bé-lép a’ ha­jóba. A’ Nemzeti-gyűlés’ Elölülője eránt, el-végeztetett Mártz. 21-dikénn, hogy Az, gyalog mennyen fzép idöbenn a’ Gyűlés­be, elölről a’Státus-Hírhordói áltál vezettet­ve, hátúiról pedig Katonáktól kísértetve; minden héten egyfzer meg-jelennyék fze­­mélly fzerént a’ Hdga\ Őrző - Katonaság* tifztelkedésén; defilíroztassa (keskeny rend­ben mcndegeltesse el) Azt maga előtt, ’s maga adja ki néki akkor a’ jel-fzót (pa­rolát). Midőn ki megy valahová: Nem­zeti övvel különböztesse magát. A’ ki Prézességet viselt: nem válafztathatik is­mét Elölülővé hamarább, hanem tsak két

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék