Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

A’ TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* KNGEDELMÉVEL. OVOítOítCXVO^O N?o 2g. K.51t Bétsben, Sz. György Havának (Áptilisnei^ S dik napján 1796-dik EfztendŐben. A' Békességre ’s a’ Hadra mutató környülállásokat, olly bővséggel közük a’ Német-Birodalmi Újságok; hogy azoknak Olvasója , majd a’ Békességnek minden órán lejendo meg-kéfzűlését, majd a’ hadnak még továbbra is ki-terjedend5 folyását tarthatja bizonyosnak. Mellyik legyen a’ kettő közzül bizo­nyosabb , egyátaílyában meg nem határoz­zuk , hanem tsak azt említjük most itten, hogy a’ jövő Vasárnap , buzgó ájtatosság G g

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék