Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

fog tartatni Seregünk’ fzefentséjééft, Béts^ ben a’ Sí. István’ Templomában, mellv­­benn Tsáízár O Felsége is fzánciékozik meg-jelennh Olafl - Országból. — Lombárdia felé 15-dik Mártzíusbaná indúlt még az oda rendelte Neápolisi lo­vas Katonaság. Pápa O Szentsége’ birto­kaim! fog által-útazni. Úti-gond viselőjéül ezen Katonaságnak rendelte a’ JSápoly\ Ud­var Ventimiglia Urat, ki az Olafz-Orfzági Seregnél meg is fog maradni mint Neápo* lisi Királyi Minister. Cremónából Mártz, 15-dikénn : —9 ,, Szüntelen masíroznak ezen kerefztűl Tsá­­fzár Ö Felsége’Katonái, ’s mindenféle ha­di kéfzűlet is takaríttatik utánnok. Úgy hallyuk, hogy el-érkezett már a’ veres sü­­vegü Hufzár Regementnek is egy réfze, ’s JMántua Városa’ környékére ízállíttatott quártélyba. Ezen Magyar Lovasság (mellyé nek Proprietáriussa Jósef Fő-íiertzeg Lo­­cnmtenensünk) a’ Bájnál Ármádiától jött ide. Bizonyosnak mondatik , hogy a’ mi Katonaság már gyűlt és gyű! Lombardiá­ba. ’s Pedemontziumba, fel megy leg-alább is fzázötven ezerre. “ Fináléból Martz. 12-dikénri: — ,, Aé fzörnyű hideg időkbben , mellvek tartód sok valának ezenn a’ tájonn , leg-alább iá #i halt haromfzáz Frantzia Katona, a’ bér*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék