Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

Genuából Mártz. 21-dikénn: — „ Fi­nale alá hufzonöt Fr. hajók érkeztek, mellveken volt eieség, puskapor, golyó-! bis , ’s más egyéb hadi-kéfzület is, —tsak kefz pénz nem. “ Korfzika Szigetének Sljcizziói tenger­keblébe vették bé magokat a’ nagy ten­gerről , Jervis Ánglus Admirálisnak azon három hajói, mellyek oüy közel mentek vaia Taton partjához, hogy annak Erős­ségeiből durrogott golyóbisok által , nem kis mértékben érdekeltettek. Genuából Mártz. 19-dikénn: — ,,Án­glus Consul Drake Úr itt volt JMediolá­­//«mból, és minekutánna egynéhány rend­beli befzéllgetéseket tartott volna az ide való Kórmányfzek’ Tagjaival, ismét viíTza tért előbbeni helyére, Mediolánumba.“ Afrikának Tunis'x partjaihoz, olly kö­zel rablott el egy Frantzia Korfzár egy gaz­dag terhű Ánglus hajót, hogy jól bé lehe­tett volna érni őtet a’ partról ágyú-golyó­bisokkal. Az Ánglus Consul tehát kerte a’ Tunis'x Fejedelmet, hogy adatná viíTza az említett Fr. Rabló-hajó által törvény­telenül fzerzett prédáját: de semmire se’ mehetett. Meg-értvénn ezt Waldegrave Ánglus Admirális, ki éppen fzerentsere a’ Tunis- méllyé ki tengeren járkált vaia ek­kor fel ’s alá, ment mindjárt a' Gulettai tenger-kebelbe, ’s az ott vasmatskákonn állott három frantzia hajókat — egyFre-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék