Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

gátot, eggy Korvettet, és egy Brigántint — rabjaivá tette , el fogott még egy Fr. Korfzárt is , mellynél éppen egy gazdag terhű préda hajó volt. Ezen drága fzál­­lítmányű hajót oda ajándékozta Walde­­grawe Admirális a’ Tunis\ Fejedelemnek: maga pedig, Korfzikának S. Fiorenzói Ki­kötőhelyébe érkezett Mártz. 21-dikén nye-* reségével. Frigyes - Belgy lomból. — Amsterdamban, harmintz ollyaténBa­­táviai hajók’lajstroma tétetett közönséges­sé, mellyek az Angliai Kikötőhelyekben konfiskáltattak. A’ Batáviai Közönséges - Társaságot formáló Tartományoktól , ezernyóltzfzáz­­hetvenöt Legényeket kívánt tengeri fzol­­gálatra a’ Nemzeti-gyűlés tsak hamar a' fel-állása utánn , melly summából, jutGel­­driára: 225; Hollándiára 825; Seelándiá­­ra 75; Utrechtre 90; Fríziára 150; Ober- Ysselre 135; Grouingara 120; Drenlhére 43; Batáviai Brabántziára 210. — Hogy ezen kívánságát annál foganatosakba te­hesse a’ N. Gyűlés , Deputátusokat küldött egynéhány nevezetes Városokba, mint p. o. Rotterdamba, Valkenaer és de Pasteur Polgárokat, a’ hol ezek Mártz. 21-dikénn el-járatták az úttzáfcat, némelly a’ végre ki-rendeltt Katona-Tifztek, Hufzárok , Ha­jóslegények, tengeri fsolgálatra fel-fzedett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék