Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

fzerített az el-fntásra , hívja viffza, ’s ál­­líttsa újonnan hellyekre. Ezen meg-fza­­ladtt Elöljárók’ Secretáriussa Dibbctz Pol­gár, közönségesen mentette magát, mind egyéb vádak, mind nevezeteseim az ellen is, miiviha meg-fzaladásakor el-vitte vol­na magával a’ Tartomány’ kaíTzáját. “ ,, A’ meg-hóltt első Nemzet-gyűlési Prézes’ Pál Péter’ Feleségét , vigasztalni kívánván maga réfzéröl is a’ Nemzet-gyű­lése, le-íratta pergamenre azt a’ Végzést, mellyet nevezett Elölülőjének érdemeiről hozott, ’s ajándékul küldötte azt az Öz­vegynek, Néh. Férje’ nemzeti övével egy­­gyútt. “ Prafttxia- Orjzágból. — Puisaye, Hazájából ki-kőltözött Frantzíá Gróf, Ánglus hajókon fzállított vala a’ múltt efztendőben Frantzia-Orfzág­­nak Quibe/oni fzéleire fzámos Frantzia Kikőltöztteket: ’s azokat meg is ütköztette kórmánvozása alatt a’ Republikánusokkal: de a’ mint tudva lévő dolog, fzerentsétle­­nül. Azólta sok különböző hírek folytak ezen Vezérről. Most a’ leg-újjabb Tudó­sítás, még pedig officialis ( hívatalbéli) , az felőle, hogy el-fogattatván Bal neve­zetű Republikánus Kapitány által, a’ Ka­tonai Törvényfzék által reája ki-mondatott ^fzententzia fzerént, Febr. 26-dik napjánn agyon lővettetett Medeacní1, melly Hely-456 -j--------------—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék