Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

rektoraim , tanátsosnak ítélte , hogy még egy hónapig halaífza el a’ kenyér-ofztatás­­nak félbe-fzakafztását.íe A’ Belsö-bátorságra-ügyelö Minister, oily értelmű Jelentését tétette a’ Ministé­­riális Újságok által Mártziusnak 18-dik és 19-dik napjainn közönségessé, hogy Ö tu­dósítást vévén némelly emberekről , kik a’ keli és rüh nyavalyákban meg-döglött lovak’ húsát, éhező fzerentsétlen ember­­tirssaiknak pénzért ki-mérték: mindjárt l’zoross rendeléseket adott ki azonn embe­ri névre méltatlan Gonofztévöknek ki-nyo­mozása eránt. Iffjiiság’ Innepét kellett ízentelni egélTz Frantzia - Orfzágban Mártz. 30-dik nap­ján, a’ Direktóriumnak ez eránt előre ki adott parantsolatja í'zerént. Magyar Orfzág. T. N. Baranya Vármegyében lévő föl­des Uraságok , Papok, Tifztek, és Közsé­gek 25672 mérő zabot önként ajánlottak O Felségének a’ mostani terhes hadi kör­­nyülállásokban , ’s azt bé is fzállíttatták magazinomba.Mohátsxz, a’ hol hajóra ra­­kattatvánn, Jíároly várig , ’s onnan az Olafz-Orfzági táborhoz vitetodik a’ zab. Szék t sor öl. Egy el-hagyatott Szívnek valóságos képe. Dávidnak ama' fzavai után le-rajzolva;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék