Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

Ézenn első Reiz’ tárgyai, így adat­­titnak elő bővcbbenn a’ Szerző Úr által: I-mus Status Ecclesiasticus, ubi singuli Archi, • i Episcopi Chronologice deducuntur, Authores omnes, quicunque, de eorum .Turibus, Officiis et Privilegiis scripseiunt, citantur, Archi-Episcopis, Nomina Cancel­lariorum , Camerae Regiae Praesidum, et Consiliario­rum ab initio, boc munere simul defungendum inserun­tur , annexis Politici* ubique , ex Decretis, et Diplo­matibus depromptis notationibus. Lis junguntur etiant Priores Auranae , et reliqui in hac Classe ad Diaetam vocati II- dns Status Regni Baronum, quorum Nomina 0 m, Palatinis usque ad Sacrae Coronae Cuftodes, eorum­­que rtremorabilia recensentur; hic Series quoque Sena* tus antiqui , et moderni Consilii Regii Locum tenentia. Its Hungarici, quibus Palatini semper praesidebant, in­terseritur; ad Seriem porro Banorum Slavoniae, ejus­dem etiam Regni Locum tenentes , Capiíanei et Vica- Báni, cum notationibus, ex antiqua eorum et moder­na conltitutione depromitis, adducuntur, ubique citati* Authoribus, Legibus et Diplomatibus. III- tius Status Magnatum, seu singulorum Incly­torum Comitatuum, Supremi Comites , et Sigilla descri­buntur; Series item perpetuorum, aliorumque Comitur» et Baronum cum anuis, quibus evecti sunt, addita an­tiquae et modernae «iorum Confiiiuf ionis deductione „ •t antiquorum Nominum, ad quas nempe ex modernis P'amiliis referri debeant explicatione ut confiare possit e g. Pálffios olim Konth de Raró, et Deresika dictos, Hahold ad BánKanam ; Czupon ad Nádasdy, Sta­­íiisioffy ad Báthori, Kozmái ad Forgács Familias &L4W &c, referendos esse. IV- ius Status Nobilium, sub difliiicto Praesidi« Inclytae Tabulae in Comitiis considentium, ubi singu­li áb initio Personales et V Gerentes t una cutn Hun­gáriáé et Slavoniae Protonotatiis , adduntur hic etiarn, 'Assessores Tabulae Regiae, et Diftrictualium, cuntt eorurn Praesidibus , velut in locum Protonotariorum ia» fiitutis , dein omnes ad Comitia depurati, et Vice-Co--* its#. For* Lectori volup« foret, venerandi Antena» r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék