Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

ti sui, ante et post Annum 1300. in officiis Supremi., vel Vice-Comitis , vel Caftellani Conlliiuti , memoriam revolvisse. — Ita e. g. Heroes in Hiftoria et Diploma­tibus saepe celebrati; — Zrini sub n. mine Briber ; — Vice-Palatinus Bossányi, sub nomine Bear»; Supre­mus Comes Görgei sub nomine de Siepfalva ; — Pro­­tonotarius Rutkaj Vice-Palatinus sub momine Mikiéi ; — Berzeviczy sub nomine Palanka celebrantur Adnectuntur quarto huic Statui, Liberae etiam Kegiaeque Civitates, earum memorabiliora politico­­publica, Sigilla item, breviter citatis omnibus aulho­­ribus, earum antiquis Privilegiis, et praehabito Statu ac Conditione, pro fundamento Hiiloriae Civitatum di­­plomaticae elaborandae deservitura. A’ 2-dik Réfzről így ír az Author: Pro specimine Stemrnatograpbiae Nobilium Hun­gáriáé Familiarum in II. Parte exhibendarum - annecti­mus et praemittimus bic aliquot Principes Familias, ut ii, qui deductionem familiae suae hab. re yolUerint, de concepta idea et methodo nofira praeliminariter in­formati , juSta eam nobis rhateriam , subsidia et prae­­numerationen aut subscriptionem nominum, idque quan­tocius submittere dignentur. Lehet prenumerálni az 1 So Féltre, két forint­­"tal: Posuiibau Wéber Sinion Péter Kényvnyorntató­­nál, testen Weingand, és Kilián Köny városoknál » Budán Diepold Könyvárosnál , O-Budan Kis István Könyvkötőnél, Győrött Müller és Meyer Köny váro­soknál , Sopronban Németi Könyvkötőnél, Kecskemé­tén VŐrösmárti János Könyvkötőnél, Miskóltzon Mis­­kóTtz'i Janos Könyvkötőnél, Szebenben Hochmeister Köny városnál, Kolosváratt T Szathmári Pa pM i b ály Prof Urnái, Kassán T. Kováts István Préd Urnái PruíTzus Királyi vérből való Ferdinand Hertzeg’ egy Leányának Ludovika Her­­tzegaíTzonynak, 17-dik Mártziusban vala házassági egybe kelése Berlinben Radzivil Antal Lengyel Hertzeggel, ki még a’ la­kodalom előtt Vitézzé volt már mind a’ veress, mind a* fekete PruíTziai Sas-rend­nek. 4(54 J.......... ......•

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék