Magyar Hírmondó 13. (1798. január-június, 1-52. szám)

1798-03-16 / 22. szám

Budán nagy örvendezéssel innen’ödött Kir. Fö­ herc­eg kedves Nádor-tspanyUsi&! születése’ napja, Márc­. 9-dikém­. ♦ * * * * * * # 9 Tudósítás: JVéber Simon Péter Pozsonyi Ty*­pografussal, Pesten a­ most eskudo Já~ Zsef napi Vásárkor önnön bált­óban , mely P nagy piatzon , Zsemlye-sütő P­ipo házak­ban vagyon, következendő új Kö­nyv-k is találtatnak sok más könyvekkel együtt: Kiss János, ’Sebbe való Könyve Azok szám­áraj, kik az olvasásban hasznos gyönyörködtet ■ t keresnek. 12 xron festett «papirosra, nyomtatott borítékokkal pe­­dig 24 xr. Fe‘-Strázsamester Csízi Istvánnak Nédi és Molnár Borbálával az erkölts pallérozását, és a’ szív meg­­jobbítását tárgyazó Verses Levelezései. §. 24 xr. M. T Gicerónak az Ember Tisztérő­l és k­éles­ségeiről a’ maga Fiához írt három könyvei. Magyar­ra fordította Kovásznai Sándor , ki­ adta Engel Kriszt­tián János, gvo 36 xr. Kisled Magyar Grammatika, mely még a’ Ma­gyar Oskolában lévő , de a’ Deák Oskolákra igyekező kisded Tanulóknak oly réggel készíttetett, hogy a’ deák nyelv mesterségét majd könnyebben tanulhassák, gvo 5 xr. Deák Grammatika magyarul. A’ Magyar Grata*­statikához foglalva, svo 12 xr. Artis Poeticae Elementa, fcvo 10 xr. Hozzá van Sórolva egy kis Mythologia is. Abc Könyvet ke. A’ Magyar« Országi appróbb Oskolák hasznára készíttetett S. Patakon. Svo 13 xr. A’ Mechanikának rövid summája. Fordíttatott Németből, a S. Pataki Collégyiomban tanúló appróbb Gyermekek’ számára. évo, Rezre metszett figurákkal •Lyütt. 5 xr . A’ Magyar Törvénynek rövid summája. A’ gyer­­mekek’ számára. gvo to xr. Csokonai Mihály Diétái Magyar Múzsája, veres borítékkal. gvo 24 xr.

Next