Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

45« ö Hertzegségének el-bútsűzását, kit valóban &£ ,elso Vezértől az utolsó Köz-emberig minden o’ igazán fzeretett ’s tiíztelt. Nagyon meg - rom­lott egéssége az oka, hogy minket el hagy. Ha a’ Cs. Kir. Seregnek óhajtását meg-halgat.ja az Ég, meg-javűl egéssége ezen nagy lelkű’sember­­fzeretö Királyi Hérosuak. Seregünknél némelly változások estek. (Itt a’ már tudva lévő új Feld­­znarsallieutenántokat ’s Generálmájorokat fzám­­lálja elő a’ Léréliró Úr:) Kempf, Gróf Orelli, ’s Vogelsang F. M. L. ok Olafz Orfzágba űta znak , a’ honnan helyekbe mások jőnek Sere­günkhöz.“ „Báró Kienmajer F. M. L. öt Brigádából álló Seregofztályt vezérel Kéhllel által ellenben, a’ hol mindenkor leg nagyobb erővel fzokott az ellenség lenni. A’ kórmányozása alatt volt Bri­­gádát, melly, Méfzáros Hufzárjaiból és két Bata­­lion könnyű gyalogságból áll, Kir. Fö-Hertzeg Ferdinand nyerte el, ki most lett Generálissá. A’ Fő - Hertzeg nagy örömét nyilatkoztatta, hogy ezen vitézségekről esmeretes Magyar Hufzáro­­kat vezérelheti. De ki nagyon örvendeznek ezen zöld tsákósok is , hogy fzerentséjek vagyon, Ká­roly Fó-Hertzeg’ kedves tanítvánnyá alatt fzol­­gáíni. Mecséri, Nordmari, Szentiványi tűzök ég a’ fzívekben. Óhajtva várják, hogy újjabb próbával meg-mutathassák vilézségieket, és azon bizodalmát, mellyel az egéfz háború által hely­­heztettek bennek Vezérjeín. Báró Kray minelenekes maga vésze te­kintetbe. Ejti'zakűkkal tóidja a’ napot. TÖbli

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék