Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

===== 453 könnyű - lovasság - ágyúkat kért ó Felségétől. Ismét fenn állanak már a’ Telegráfjaink , és sűrűén köziik egymással titkaikat. — Köztünk, és az ellenség közt még valami emlékezetre mél­tó nem történt. Ennek talám leg nagyobb oka az idő’ vii'zontagsága; minthogy a’ napok it­ten igen változók, az éjtízakák pedig hidegek, és többnyire mindég nagyon meg fagy a’ mi nappal fel-engedett. Ma azombaa erössen hir­­lelik, hogy holnap vagy holnap után, minden­felől meg-támad bennünket az ellenség. Nem. ■ talál bennünket kéfzaletien,“ „Svájtzban a’ nagy nyomorúság és a’ Fran­­tziáknak már tsak nem el viselheletlen igája alatt, úgy el. kénfzeredtek a’ Frájburgi, Ber­­nai, és Szolothurni Kántonok, hogy tsak jó al­kalmatosságot láttatnak várai, ’s mindjárt más­képpen mutatják magokat a’ Frantziák eránt.“ „Ferdinand Fó-Hertzeg, fzélsö Őrállóiukat lá­togatja Basel felé, Mecsári Oberster Úr’ társasá­ban.“ Hadi Kprn'y kiállások: (Külföldi t Ij sógok fierent) i. Rajna m e 11 j é k i e k. Innsbruckból Mártz. 2ő-dikán: — „Ma délben egy Kurír érkezett ide a’ Vorarlbergi vi­dékről , s mihelyt el olvasódtak az írások, as mellyeket hozott magával: leg ottan rendelések tevődtek , hogy holnap reggel induljanak minden kéfzen lévő Stuttzos-Kompaniák, Vorarlberg é* Grawbüadten felé,“ F f 2 <

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék