Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

A’ Konstántziai tó mellöl Mártz. 28-ilii kan: — „A’ Voraribergi Stuttzos-Kompániák meg-indúltak már a’ fzélek felé: a’ fel-fegyver se kezett földnépe is oily kéfzen vagyon, hogjy első parantsolatra mindjárt indulhat.“ Augsburgból Apr. i'-sö napján: — „A, eddig nálunk tartózkodott, és magokat mindéi 1 nap gyakorlott Svájtzer Katonák, nem marad I nak inár itt tovább ennél a? hétnél. A’ Konstám tziai tónál vagyon kimutatva nékik, vitézke dessek helye.“ Ólmából Mártz. 26-dikán: — ,, A' Sváli Kerületbéli Katonaság, fzorgalmatosan gyakor lódik itt a’ hadi próbatételekben. —> Egy 01 ál Batalion vagyon itt most Őrizeten: minekutánnt. Murray és Würtemberg’ Reg—jei el mentek in nét a’ Sereghez.“ Augsburgból Mártz. 29-dikéu; —- „ Her 15 tzeg Conde, egynéhány Generálisokkal és Ad jutánsokkal id érkezett tegnap , és ma YVikharr Anglus Ministérriél ebédelt. Tiízteletére vóitaF mai napon ü Kir. Hertzegségének 63 Kiköliö zött Helvétus Tűztek, Bachman Generálisoktó vezettetve1, JManhheimból Mártz 25-dikén: — 7)Ras tadt vidékén egy Cs. K, Seregofztály gyülekezik öfzfze, F. M. L. Klinglin kórmányozása alatt.— Vidékeinken valamint ez előtt: úgv most is Gró. Sztáray vezérel, a’ mióita már ki van is hirdet tetve Haditárnokmestérnék.“ Magúntziából Mártz. 22-dikén: ^Egy nehány napoktól fogva ismét fel fzabadúlt vak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék