Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

455' a1 hajókázás egéfzfzen, a’ Rajna és Menus vizeih: melvnék fogva, fzemlátomást kezdett óltsóbbod­­ni i’íüzi fa; minthogy a’Menüsön, fzámos hajók erefzkedtek le, fa-teréhvel. De tegnap egyfzerre, ' félbe - szakadt minden egygyesülés a’ Rajna túlsó partjával; úgy hogy, a’ kik innét Kasselbe vol­tak, vifzfza nem jöhettek onnét ide; valamint el­lenben, az ide jött Kasseliek mind itt szorúltak. Valamennyi hajók a’ túlsó partnál voltak, mind az innensőre hozódtak által, ’s nagyobb bátorság­nak okáért, mind a’ parthoz íakatoíták őket.“ Stra/zburgbóL Mártzius’ 21-dikén: — ,, A' Rajnai (frantzia ) Sereg’ bal ízárnyának leg na­­gyobb réfze, parantsolatot kapott volt, hogy innét és a1 vidékről fel kerekedjen : de tegnap ismét vifzfza vevödött ez a’ rendelés. A’ dereka ezen Seregnek nagy réfzént Basileához tsoportozik öfzfze: a’ jobb fzárnya pedig, Schafhausen», és a’ Konstántziai tó felé terjefzkedik ki.“ A’ Rajnai Frantzia Sereg Fő - Vezére Moreau,, igen közel járt vala Mártz. 27-dikén, a’ fogság­ba való eséshez: mert a’ mint éppen a’ Muntern­­iieimi vidékeket ví’sgalta volna, tizennyóltz Hu­­fzároktói kísértetve; véletlenül ott termettek 30 Cs. K. Lovasok , a’ kik Neckeraunál mentek ál­tal a’ Rajnán ’s meg - támadták a’Fr. Hufzárokat. Míg a’ tsetepata tartott: addig Moreau, jő vérű lóvá lévén a’ hintájába fogva, alkalmatosságot. talált az el nyargalásra. A’ fr. Hu fzárok köz­­zúl kettő halva maradt; öt pedig sebbe és fog­ságba esett. il ( Moreauról azt Írták volt Pari’sból: hogy Bounaparte’ testver - bugát ízándékozik el venni:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék