Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

most pedig azt írják felöle, hogy egy Sirafzburgi gazdag Ifjú-afzfzoonyal, néhai Frank Banquior özvegyével vagyon jegyben.) 2. O 1 a f z O r f z á g i a k. JVlediolármmhól Mártz. 22-dikén: •— ,,A' Ligúriai (Génuai) Respublikának napnyugat felé «so e ger-melljéki retkében, Savona Városát olly fzoross Katonai regula alá vették a’ Frantziák, mint fzokás az ostrom alatt lévő Várost venni. Oka ezen intézeteknek az: mivel ott gondol­ják, hogy leg elsőben is rajtok fog hajtani a’ Cs. Kir. Sereg; melly ha el foglalja Szavónát: a’Génuai földön.tartózkodó Frantziák egéfz­­fzen el leí'znek zárva Fr. Orfzágtóld4 Turulból Mártz. 20-dikán: — „Frantzia Vezér Massena, minekutánna fzép fzóval sem­mire se’ mehetett volna a’ Génuai fel-fegyverke­­zett Lakosokkal; fenyegetödzni kezdett: hogy ha le nei* tefzik a’ fegyvert és az ő réfzére nem állanak; minden irgalom nélkül el-égetteti lak helyeidét, 5s magokat le-öldösteti. Valóban ellenek is indult, nem fcsak ágyúkkal; hanem sok gyújtó fzerekkel is, méllyeket öfzvéreken fzállít­­tatott, egyenesen F ontanabuona felé; de meg-járta, mivel ezen nevezett Vidék’ Lakosai, kik jó Stuttzosok, egygyesítvén magokat a’ fzom­­íV,éd Rapallo, Receo , és Bisagno helységek’ La­kosi va!, és V Cs. Rh, Sereg’ réfzéröl is segíttet-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék