Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

vén az Aspre Vadáfzfzai és a* Tirolisiak által, meg-bújtak egy jó les - helybe, ’s tsak hagy­ták, ha'dcl nyomulhassanak elébb a’ Frantziák. Midón már az ellenség, alkalmasint túl haladt rajtok: akkor meg-lepték, véletlen hirtelenség­gel hátúiról, és sokat le-óldöstek, ’s meg-sebe­­sítettek közzüle. Tsak Tifztjei 113-en estek olly sebekbe, hogy fedeles hordó -fzékekben kellett őket el fzállitani Génuába. Massena, egy kis Bárkán fzaladt el. Génuában a’ Frantziák, clly Tzabadságr* juttatták a’ nyomorúlt Lakosokat, a’ melynek bírása mellett, kéztől kap kiki közzúlok (az új­­jabb Tudósítások fzerént) kenyeret, ’s nem többet napjában egy hatod réfz fontnál. Már ugyan azon Tudósítások fzerént enge­delmesebben kezdi az idő mutatni magát: mely­nek nyílásával bizonyosan nyílni fog a’ hadi teátrom is. 3. Frantzia Or fz ág iák. Buonapartenak Dijonba való átázásáról úgy ítélnek sokan: hogy tsak múlólág való ei távo­zás lefzfz az, ámbár teátromi játfzó ’s táatzos társaságokat is küldött mar el oda előre: mint­hogy nem volna tanátsos dolog, hoizlzas időre,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék