Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

más fzemeV vigyázassa alá hagyni, a’ még most is kétséges kömyülállásait Pári’snak. Buonaparte, egy fö torvénnyive tette magá­nak : hogy az ollyatén Szeméilyeket, kiknek öfz­­fze - eskúvésétöl félteni kellene néki a1 maga tsen­­dességét: azokat, vagy egy vagy más módon magá­hoz igyekezzen édesíteni, I -y kvíánta meg-nyerni a’ többek között azt a’ néhai fó Belga pártost, Bethune Charost Ex-Hertzeget is , közönséges Tifztviselővé tétetvén azt, Belgiomnak egy fza­­kaí’zfzában. Hasonló fzándékbol végezöd'ött vala el a’ Törvényhozógyülés által' Mártz. 3-dikán: hogy már a’ Kiköltözttek laistrornába senkit se’ kellbé írni ezentúl; sót Buonaparte sokakat vifzíza hív ollyanokat is, kiknek neveik annakelótte a’ Kiköltözttek közzé voltak fel - jegyezve. Hogy midd vifzíza nem lehet hinni a’ Kiköltöztteket: en­nek egy fó oka az, a5 mint Státus-Tanatsos Boulay is említett Mártz. 3-dikán a’ Trib-unátus előtt: minthogy azoknak jófzágait már most mások bírják, a’ kik t. i. meg vették azokat törvénye­sen a’ Nemzettől. Ezen új birtokosok fzáma reá megy két millióra; kik el nem kerülhetnék a’ háborgattatást , ha az Ö mostani birtokaiknak globb; Tulajdonossal a’ Kiköltözttek, vifzfza Sereglenineka’ frantzia földre. Elegye^ Tudósítások. A’ Prufzfzus Király, rendkivülvaló Köre*-458 '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék