Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

Londonból is írták már, a’ mit egy Re* pulse nevít ángíus hajóról jelentették a’ Pári’si Tudósítások: hogy az el sűjjedt a’ Breízti (fr») Kikötőhely előtt, és a’ rajta volt népnek leg na. gyobb réíze fogságba esett; de azt még nem olvastuk Londoni Levelekből, a’ mit ír a’ Mo­niteur, hogy egy Danae nevezetű ánglus Kor­­vet bé ment volna a’ Breízti Kikötőhelybe, Livornóból Mártz. 19-dikén: — „ A’ múlt Vasárnap (Mártz. 17-dike) éjlfzakáján elindult févpartunktól, Charlo tteKirályné nevű 1 1 o ágyús Angliai Admirális hajó, a’ mellyen §37 réfz­­ízerént Katonák , réfzfzerént Hajós-legények ’s a’ t. voltak. Maga a7 Vice - Admirális, Lord Keúh, a’ í'zárazon maradt. Hétfőn reggel lehe­tett méglátni ezen nagy hajót, jóllehet közel 15 luértfaldnvire haladt vala már bé a’ rnéjj tenger­be. Hét óra tájbau (reggel) hirtelen azt vettük éfzre, hogy a’ hajóról tűz és füst lobbant fel, és ezen fzomorú látás tárgya még továbbra se7 enyéfzett el. Azonnal, néminemű aggódó rémű­­lés foglalta el közönségesen a’ Lakosokat. Az Anglus Vice-Consul, Udny János Ur, sietve fzá­­mos nagyobb 7s kissebb hajókat fzerzett öfzfze , mellyek, mindjárt indultak, a’ féltett sorsú ha­jó felé. Egynéhány ízben midón puskapor ve­tődött fel a’ hajóban : ide is el hallott a’ durra? jiás hangja, míg végre délelőtti 11 órakor el /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék