Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

süjjedvén ezen fzcrentsétlen hajó egyfzerre el-tűnt a’ Izem elöl. Illy fzörayú fzeiriléiés után óhaj­tották mindenek, a’ segíttségre ment hajók’ vií'z­­fza érkezését. De sokáig nyughatallanságban kelletett lennünk, mivel a’ fzárazrói erős Izéi fújt a’ tenger felé, ’s az ifzonyú habok miatt ne­hezen tudhattak a’ Kikötőhely felé vergődni az említett hajók. Tsak éjféíeiotti n órakor ér­kezhetett el ide végre egy hajó (Tartana), hoz­ván magával 30 ki-fogott Anglus Hajós-legényt, és Stuart Hadnagyot, a’ Vice-Admirális Keith, Adjutánsát. Ennek befzéde fzeréat, meg talált gyúladni a’ hajón lévő fzéna, ’s az okozta az írtóztató ízerentsétlenséget. Nem sokára azután ismét öt Tartana-hajók érkeztek, mellyek között volt egy Auíztriai Tartana is, Generális Otto nevezetű. Ezek hoztak magokkal 85 Hajós-legé­nyeket , két Katonát, 2 Quártélymestert, 2 Pat­­iantyúst, és egy Mesterembert. Mártz. 18-di­­kán dél tájban ismét egy Auíztriai hajó érkezett vifzíza, melynek neve Cuneo meg -vétele (la Presa di Cuneo). Ezen 23 Anglus volt, kik közzül már hárman meg holtak volt. Egy más hajó is ki-fzabadított 26 Hajós-legényt, és egy Tiíztet. Ma (19-dikén) 11 órakor jött ide az a’ nagy tsónak , meliy az el-süjjedt nagy hajó­hoz tartozott, hozván magával 24 ki-fzabadított Hajós-legényt, és 3' Tifztet. A’ ki-fogott embe­rek’ fzáma, mindöfzfze 158-ra megy, 679-én pedig a’ tengerbe veíztek. A’ fzerentsétlen ha­jó’Kapitánnyá,— azutánna valóTiíztel egygyíitt egéíz az utolsó fzempillantásig, a’ hajó’ orrán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék