Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

46 2 tugalhis záfzlóval bé mentek a’ Tries ti Kikötő helybe. Parisban régen nem kaptak már semmi tu­dósításokat Egyiptomból; minthogy az Anglu­­sok, két ízben fogták el egymás után , az Egyiptomból Fr. Orfzágba indúlt fr. hajókat, elébb t. i. azt, a’ mellyel el nyert Levelek ki nyomtatódtak Londonban ; későbben pedig azt, a’ mellyen Desaix és két más Generálisok, ’s 150 réfz fzerént Katonák, réfzízerént Hajós - legények vol­tak. Tsak ugyan híre kerekedett volt már Pá­­risban Mártz. 20-dikán: hogy a’ fr. Sereg’ ma­radvánnyá vifzfza fog érkezni Egyiptomból Fr. Orfzágba. Ezen hírt ne;m merte egyenesen meg­­tzáfolni a’ Pári’si Officialis Újság is; hanem tsak né me Ily kétségeket igyekezett támafztani, El-Arischnak el-foglaltatása; ’s Alexándriának és Cairónak a’ Nagy-Vezér által való meg-támadtry tása eránt, JMannhehnból Mártz. 29-dikén: — „Teg­napelőtt éjtfzaka, egy Cs. K. Seregfzakafz, a’ 13-dik Dragonyos Reg—bői által ment Oppen­heim’ vidékén a’ Rajnán* és 9 frantzia vi’sgáló­­dó Katonákat fogott el, és még ezeken kí­vül különösen egy Tifztet is, a’ ki nyomos ér­telmű írásokkal volt indítva Moreau Vezérhez, Mind a’ tíz foglyok ide hozódtak ma dél táj­ban. “ Lisbqntíból Febr. 20-dikán : — ,, A’ múlt December’ 31-dikén meat tokélletességre, Por-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék