Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

406 vezeti S. Giorgio Maggiore Szigetben. Az ott lévő igen fzép templomában a’ Benedictínusok­­nak, ei voltak már ófztva előre a’ helyek, mel­­lyekbol lehetett a’ klilömbkiilömbféle rendű Sze­­méllyeknek nézni a’ czeremóniákat* A’ Szpet* piqttzán igen sok Cs. Kir. és Ex-Velentzei Kato­naság állott fzép sorokban. Eilen íz órakor, egy gyalog hintóba (németül: Sessel, olafzúl: Sediá gestatoült a1 Sz. Pápa, ’s tizenkét Iováízok> vagy istállóban fzolgáló legények (palafrenieri) által vi etödött a’ Templomba, a’ Cs. Kir. és minden egyéb hajók ágyúinak durrogásai között. Bé-érvén O Szentsége a’ Szeníeg . házba, mind­járt imádkozáshoz fogott az Oltán Szentség előtt; annakutánna az úgy nevezett pontificalis köntös (pompás mise mondó ru^ák) fel adódván reája, trónusba ült, ’s a’ Nagy-Misét el kezdette. An­nak elóíjáró-réíze (Introitussa) után a’ Card ma­lisok rneg-tették a’ í'zokott czereuióniát, mellyel engldelmességjeket} ’s tifzteleteket fzoktak nyi­latkoztatni az AnyafZentegyház Fejéhez, a’ mi­kor örömmel nézte az egét’z gyülekezet, melly igaz, és tifzt a ízívet mutató tsókkal illett e Ö Szentsége a’ Cardinálisokat. , A’ trónus mellett, tifztelelböl való segítő fzolgálatot tett (assistál.) Ő Szentségének Cardinalis York, ki Hertzeg York névvel neveztetik, minthogy Ánglus Kirá­lyi vérből vette fzármazását. Rómában ízületeit. A’ mostani Cardinalis ok között Al-Dékán. Igaz­ság fzerént a’ Fó-Dékánusnak (a’ leg öregebbik Cardinálisnak) a’ ki Cardinális Albani kellett tóina () Szentsége’ trónussá mellett tenni a’ cze-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék