Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

íemóníát; de beteges állapoija miatt nem jelen­hetett meg. í gynn a’ trónusnál állottak pom­pás öltözetekben, Erase hi Onesti, az döbbeni pápa1 Unokája, és Carandiui Carcinálisok. Az Óltárnál tifzteikedíek Doria Antal Cardinalis, Dia­conus fzolgálaíot tévén; és az úgy nevezett Au­ditor Sacrae Rotae Romanae , Malvasia Praela­tus , Sub-Diaconus fzolgdlatot tévén. A’ Szent ISiise’ végezetével vifzi'za-tért O Szentsége a’ fzallására, hasonló pompával, mint a’ miilyen­nel ment vala onnér a’ Templomba , ’s a’ Bene­­díctínusok pompás Kiastromának egy Log­giában , melly , hofzfzú ’s Kerlkdett folyosót, is téfzen) a’ Szent Tiarával , az az Pápai hármas Koronával meg-koronáztatott sok nép­nek öröm-kiáltásai között , a’ melly temér­dek fzámmal sereglett öfzfze a’ piatzra, ’s letöltötte a’ Klastrora előtti tenge - ren igen sűrűén állott bajókat is. Ugyan azon helyéről a’ koronázásnak, Ö Szentsége kerefz­­teket vont kezével a’ levegőben, úgy adott ál­dást a’ népre. Ezzel vége lett a’ koronázás cze­­remóniájának. Estvére nem tsak a’ S. Giorgio Maggiore Szigete (temploma, tornya, és a’ Klas­­troma), volt igen fzépen ki-viíágosítya, hanem a’ Sz. Márkus piattzán álló és a’ nagy csatorná­ra ( Canal grande) fzolgáló paloták is, ’s a’ t. Ezen nagy Csatorna, a’ tengernek egy réfze, melly egy nagy S formára, mint valamelly fzé­­les folyó víz, két nagy réfzr? ofztja Veleatze Városát. “

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék