Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-11-18 / 41. szám

­.10 röl legjobb reménységgel bíztatnak. Ennek leg­nagyobb hitelességet ad azon parancsolat ki adat­tatásának rebesgetése , hogy a­ Frantzia Seregnek haladék nélkül ki kellettk költözni egész Toska- Jiából, a’ mellynek elfoglalása talap nem annyira az Előjárók’ rendeléséből származott (a’ mint a’ Ér, Újság ejti ki magát) mint a’ felkelő Se­reg’ némelly részének rendetlenebb maga viseletéből. Lunevile Nov. 2.-dikán:­­— ,,A’ Sz. követ­ségnek három Titoknokjai már el érkeztek. —­­Chappe Polgár is itt fog lakni, az alkudozás­ ideje alatt, hogy a’ Telegraf által, mel­iy másfél van igazítva, siettesse a’. Tudósítások közlését. Az Angliával való Levelezése a’ Fr. Respu­blikának , mely 14. napokig meg állott volt, táljain ismét lábra fog álláni, mivel Oki. 29 discép Calaishoz egy parlamentáris hajó érkezett. Polgár Comte az Egyiptomi Frantzia Ármá­diánál a’ Mesterségek Kommis­sziójának egygyik tagja , a’ Mest­erségek’ és kézímívek Párisi Konser­­vatóriumához, ezen esztendőben . Május 3-di­­kán azt írta, hogy a’ Komm­s­szió Felső Egyip­tomot feltár­ván, sok hasznos gyűjteményeket szer­­zett, sok régiségek igen szépen le vannak rajzol­va, mellyek Párizsba fognak küldödni. Az a’, hasznos, egynéhány Századok ólta, tsak szóba forgó igyekezet, hogy a’ Skáldis, a’ Mosa és ab Rhénus vizei egy tsatorna által, egy­be kaptsoltassanak , már most minden kétségen kivül tökfelletességre is fog vivődni. Már a’­ leg* derekabb In’smérek ez eránt meg is vannak szók­­ítva, és ezen nagy tzélnak végre hajtása által. ~~* T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék