Magyar Hírmondó 19. (1801. január-június, 1-52. szám)

1801-01-13 / 4. szám

­Judán keretesül a’ lovasság, ’s mind deli termete m­ind szép öltözteti által, nagy dítséretet nyert a’ közönségből. — Altaljában szóllván, az egész Nemes Sereg igen bátor, ’s buzgó az igaz ügy mellett; a’ Tisztek eránt pedig­ kik különban szoros fenyítéket tartanak , tökélletes engedelmes* ^ggel ^viseltetik. A’ Nemes Sereg Titetjei ezek: A’ Lovasságnál: Fö Strása Mester Szirmay Károly . Kapitányok : Balog László, Barkóczy László, ’s Potoczky Imre. Fö Hadnagyok: Tót Sámuel, Szilvássy László, ’s Nagy Ferentz. Al« Hadnagyok: Füzesséry Jysef, Kozák Károlyits­­pán Ferentz, és Szabó Antal. Auditor, Kapitányi rangal, mint a’ Lovasságnál, mind a’ Gyalogság» nál: Kaszner János. Kas­sza tartó, Hadnagyi ran­­gal: Karátsonyi György. A’ Gyalogságnál: Major : Báró Desseöffy Heinrich. Kapitányok Thuránszky Miklós, Ko­­váts János, Kossuth János, Fuhrmann Mihály, és Gebferty András. Kapitány Lajdinant: Szent, Orphályi Istváng Fő Hadnagyok: Szabó Gábor, Nagy Imre , Lippay István , Apagyi Menyhért, Kelemen Jósef, Komáromy Ferentz , Hegedűs Márton, Körtvéllyessy István, Sülley János, Pán­d­y János, Trotsányi Pál, és Kováts Florian. Alhadnagyok: Thury Sámuel, Fazekas Dániel, Benyitzky Antal, Botha András, Füleky Jósef, Nátafalussy András, Hedry Károly , Krivitsay An­­tal, Kaszner Eugen , Sass Antal, Donby János, és Sztánczy Imre. Zászló­tartó: Pupinszky Jósef. Már a’ múlt Dec. 23 dikán költ árkusunk­ban jelentettük vala, hogy Nágots Varossának

Next