Magyar Holnap, 1976. március-december (1. évfolyam, 1-10. szám)

1976 / 5-6. szám

12. oldal A MAGYAR NÉP VÁLASZA Hím majd a magya' xxnbarsogharc f .tünetinek ifijei es hitelei megl­átó'a •ur ierill, ni etemé­nyékéi ,,kietlenül hét •m­ódira fogják tagolni 4x ellő '«• kii*z ukiabar 2­1-én heidősliszt ét győ- Z’hneu’n sámli. ír I.H.-k­ magyar ne­mi köve­teletei már már meg-­i d'stiilinl:. vng\ legalsibbii n mrginló­­r.iIn*h­ot k'­trhillek. Szabadon lélegzett . «« vnnznu. hitt. biuitl é* reménykedett. Ihtin . It nrin lehet, hány ttn­ur «siv hiába vnIn ifit,. kvr Hiányában, amely kinyih:tssH-t­ae árui­g jiiuget• lenségéi i­t u tleg. ' ~41. Hunén­y ke­­llett, hunt •akut / él •zmnierlelt nm itittínkre f.­htir,..... ui igazi dimoh­ra in, at iga­zi tiocinhiimut napja rí t| gyáronsáp légre a vingtur népé Hm kell hmernüink tatomit, o hirte­­ler.úl. de exHital nem érdemtelenül el­rt Utaltadtág letegejélnl. at tvlitfdm nélk­ü­lől•"■tt rzabad levegőim! veti eldf lélegzeteetelektól Hibban megránt jeti­tek. (J)e lehrt-m etmn rt,,dálkozni s­­em szédül:* meg a dohányai­m«, aki­­vek Után gyújt m­­ét ttiija -m­i­re ,ij-k­et­­tája fűmét ?) valtak, m­­ik már'ál akar­ták tépni azokat a hutáinkat, amely s­k-t tt forradalmi ifjUtá­t murik,l’iilu jo­got haleth­ei lobtak. I .omhum-dro elaporndtak fi politikai pártok, amelye­ket .i jómnál gomlalkolo forradalma­rok gyanoki­k» feje*. i aláírat fogadtak, mert nem ezt akarták. I szahaibághorc •alul nem látott eg \ •eghe ksa.m­­dta a magyar népet, megteremti tt» a• midig állandóan hu de tett, de • a t­ájában adta neM lesgelt nem­­ek­ egy léget l eid íjt.. .■"Je.i'Jt:*. mm^t. ,\mt t.dl •«•!•«!­­»« »t Mimi ize nlligr hercegpri mát hóra! ‚ fs.kfj, a nyugati tájin által) tért lahA itenzá■ .­­h.ijhá­­».m» leni­­ különösen mán t»!t *:• /»•»i­­» !ss­» ae a nyilatkozat, smely az ejshm T’-gt jogaiba é• leírt kodat t"b~ assza­­hilyettSiél köt s teli- IIi. magyar for-a­­tb­ilmt­iak nem akartuk Két'i'utehn, Itis^y us s­t,yliar km rit testi .ián .s leni­­keitek ttdna .i 'itigy.l iitssl.. -ok . « tőké­tek követelései it. 0" az l~ (•‡)«• gt.l,-n. hagy elekre O hsa I ts tés,-kre- a fslt-KJ- l ellett magyar mieiA 'ss.szta/s a paraszt­­sáp. az fg. ‘Z fariad thai majs '.t .»• /» mrgashtl i­tna a m­éi Itt s olaszt magit is, ha rábízzák. .. u» azért tárták «!«;í a rákostiiii-p. rvi.sta /álmai. Imgy t-irtn a flstihy-restán­rorió. a tőkések és midéi: arak járo.at yc .yak a nyakunkba. I m-tusát szál itis.u­­­rs bősei isiin stob.sk ' . Ina eisk'e o ■­ lens. nekis­. Ita rájuk hittak n tatait megadaast. De nem bilink rs.,ak h ezzel ki­z­­­dott a ssahad­.in­ghnts as.is...!.k szuktán,am. I ess. tasárossi- hajnuíts.in. t hit. a bizakodni és a r-noasseg ,/1|«. -i nsdl rizsírni elfog­n­i i Isi,Utak a írni magsas rör-s'ikre. Holt okán is-nsl ti fiit ag-.k tukndtm,. i. • folyt amikor iái mát azt 'intik, hogy tsz..­ az ahiotitnak. Döbbenet nzsotban ■ fik ótál.ig tar­lóit íjra fig­sert markoltok, ujm időibe eeoru'.ink as .i/ió's cv kisimult kezek. Mi történt '­­ lég,' d­­intos é t. áru-lái, amit labiha ' inogsur nép .­Hen fik,'nettek. Ettb hogy az ámlsist magyar ssk k.nett.-k­el s maroknyi csoport nefs nélkül, hatalom nélkül. *kormanM“ silakitn'i • s idegen fegy­verek rédslni* alatt •nagaho,­okai­ta -kaparintani a hatalmat. Idegen­­egy­ezrekkel elűzte a magyar nép törvényes kormányát. Ha nem lenne ilyen eulyo­­ux ország hely tele, talán lázadóiról levizelnénk, így aannhar, több annál. Aul-­t történt! Kádárék elárulták a fahadrágért elfolyt vért. Kádárék fatizátokról, nyugatról uittza­­nni árgott reakciótokról bemélnek, ne­m­már ezek ellen kellett a szovjet fegy­verei be.ti atkttzái, tishei, hogy voltak ilyenek. De kérdeztük: érhetség-e lenni-e at, hogy csak ezek a reakciós erők im­máron tizedik napja harcoljanak 15 -20 "­kídontály­nyi, korszerűen felteerelt hadsereg ellen." V­alóban ezek ezek akadályozzák ez onmag rendjének nslyreállt tását? Fallixták harcoltak Csepelen, Győrött, Dunapentelén és Komlón, ipari munkáságunk felleg­váraiban ? Mi úgy hittzük át úgy tudjuk, hogy nem. Hudepesten, tárolóinkban, az or­­szág számai helyén a népheg hű hon­­védság, munk­áság, fiatalok állanak ellen és harcolnak. Szovjet csapatokkal lemben harcolnak, de Kádárék ellen. Ugyanúgy, mint ahogy ne oruág mim­­óa m­­ég a Kádárék ellen csatlakozott isi rojk­jóról a jogos köve­tel­re inkért hazailokhoz. Ezeket a sztrájkokat —­­térté­na országban — mintén d­end­erük, nyugatot /minták v ezetni teljét egy térben ? ,M­­i»' A munka osztály igy adja tud­­tukra Kád,íróknak, hogy hazaárulókkal termiben könönáget nem tállal. Ósd. Di­ósgyár, Kazincbarcika, Boncul­­,ládául, Salgótarján■ b­unkástágn. a tt'retdi és ihdi SxéabánsáiZeti Tröszt az ormáé mtmkősségnnak arceonulábszn Kadar,-­ kát szemben. Midenült a man­kómig lazulását ,élvezd és demokratiku sím megi­ál.ssstott Mi­nkástriulisok álla­nak a sztrink­ elén. koztü­k igen tok a rég.. 1o-­l­k esztendős munkáimul*­olmi malira • inxomkintd ember. Igen s ok hozz.ika kommunista,­­ sok ni­­edt Kor­radntch Munkástanács tagjai között kell szétnézni, ezek vagyunk mi! britek meg Kád­drék , tettük dugóba drill. Mitulerrhol a legesélyesebb ellen ál­lóstul találkoznak, hst a népet már soh-i többé b­e is lehet akarata ellenérv­kor­mány­ozni. I szabadságharc esemé­nyei e~p). nek tudatára ébresztett­­k a szob­ozok millióit I dolgozók millun jo­got követeléseik teljesítését látják. V. « fs-U'ink di •■lolittas.ru fi lujion'gont o nagy ..forradalmi vívmány “ b* telemét*,, . ótos helyeit Ilim HM egyes less,, legjobb ősit ily SUI -i magyariskolákban I ag\ ii kom--­­napok Inon*iá humor,,! „kort., Kidá, ezzel O bejelentéssel /.,ítolni ' \rw tr..í juk. í/i mindenesetre rí. cetnmk ru/tu /*» nem less/alindult. j--kedvű neveléssel, hmn m kese, ár*, értetlenül,­­his ne lenek ti mai os-bs­z i-fttkben ennél komoly­abb kérdések, amelyek egyaránt érti­kelnék a népi ’, et ast n csoportot, e-nek­ a n. /• kormányának vallja magát­­ .V* a gye­­,köknek tartson m­eseddleliftlot Kádár a bink­westi rádióban (melynek hazug­ságaihol m. sségyéliuk Kotta h isisét hi­mnlnij, hanem álljon ki nyíltan, össints *z,a ni az o­­szág n--pe elé. es próbáljon ,elfogadható ’nor.y-írásától adni leh­et,, l. f,i„bfi,a meg n,--n 'uns. hagy mit tu d és mit nem tud u­nni. I sok egyet ne próbáljon meg, mert o lehetett, ist k,.r megpróbálni: s itatásié ,,-xar n maga és isofmrlja eljétttntt be­­sületet az­­aitág népe előtt. S/4K 11S Al.HI HT MAGYAR HOLNAP 1976 Július — Augusztus hó. AZ 1956-OS OKTÓBERI MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKEIBŐL SZABAD ÓZD Az ózdi Forradalmi Munkástanács lapja I. évfolyam. 2. sz.Ara 30 FILLÉR 1956. november II. EGY ARA Az elmúlt hetek eseményei meg­­mutatták, hogy mire képes; a ma­t­ v.ir rí^p azért, h* py s^badsá­p a kivívja. Az égési ország megmozdult hogy segít ott g\szeretne vinni­­ szabad­ságin­fc szent ügyét. Se­gít minden magyar ember úgy ahogy tud. A varácsi tanbánya és MTH. in­tézet oktatói és mes­terei elhatározták, hogy lemennek a bányába, termelnek. Az elhatá­HATTAL...­rozást tett követte és a nehéz na­pokban is termeltek sőt ma is termelnek, ho­gy az általuk fel­színre kü­pött szénmennyiséggel is segítsek győzelmes harcunkat. Nem kellett felhívás, felsőbb utasítás, egy akarattal munkához lógtak, m­ert ők is magukénak érezték - és érzik — a magyar nép legszentebb kívánságait, hogy végre szabad legyen az ország B. D. Tamási Áron: MAGYAR FOHÁSZ Az idők gyógyító lázában él a magyar. Történel­münk ezer évén át lobog az emberi Géniusz üzenete, mely nemzeti hőseink példáit emeli elénk és költőink fénylő szavait idézi. Nincs módunk kitérni a hűség elől. Tizenegy éve élünk őrhelyünkön, ezen a földön, szomjazva az emberi és a nemzeti lét igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az enyhület után, de szomjúsá­gunkban itthon a hazugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig vegyes főzetekkel kábított minket. Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás után, emberi és nemzeti létünkben tehettünk-e mást, mint amit tettünk? Magunk főztünk enyhítő és éltető italt magunknak. A kor, amelyben élünk s amelynek ablakán a jövőbe nézünk vért csordított ebbe az italba. Örök intelem ez, mely egyformán szól nekünk magunknak és a világ­nak. Minket arra int, hogy a kor forradalmát ma­gunknak kellett volna végbe vinnünk. Mivel nem ezt tettük, hanem ajándékba fogadtuk el, olyan esztendők rakódtak történelmünkre, amelyek hagyományainkat elferdíteni törekedtek, természetünket gúzsba kötötték és jövendőnk felől kétségekkel kínoztak. Ebben a ha­mis és igaztalan állapotban a nép nem találhatta meg nyugodalmát és alkotó erejét bénaság fenyegette. Ezért kellett megtörténnie annak, ami történik. A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot, arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. A hatalmak, melyek a maguk rend­szerében élni jónak és helyesnek látják, adják meg nekünk a lehetőséget, hogy mi is a magunk emberi és nemzeti formánkban élhessünk. Ez a forma nem más és nem is lesz más mint a társadalmi demokrácia és a nemzeti függetlenség formája. Ezt a formát, kormányzás dolgában, egy nemzeti kormány tudná a nép akaratával megtölteni, a művelődés szellemével pedig a magyar léleknek azok a mesterei, akik az elmúlt évtized alatt is a nép hűségében éltek. Szenvedő lélekkel áhítjuk, hogy a rontó harcok megszűnjenek, s kérjük az emberi bölcsesség szellemét, hogy e harcok küzdőit igazságtalan ítélet ne érje. Méltó életünkért szóban és cselekedetekben a történelemhez fohászkodunk. Fohászkodunk mindnyá­jan, munkások parasztok és ifjúság, nemkülönben jövőt álmodó költők akik mind és mindig rendületlenül hívei vagyunk hazánknak. Budapest, 1956 október 26. Ózd és környéke munkásainak követelései" Az Ózdi Kohászati Üzemek, az ózdi Szénbányászati Tröszt és a Borsod­i Ádij Ósdi Lemezgyár munkásainak demokratikusan megválasztott és a dolgozókrunt virgániát­­ élvező forradalmi munkástanácsai szükségesnek tartják ózd és környéka­nak követeléseit az alábbi frontokban rögzíteni: *­­ *?***?? 1. Felelőségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy Ósd és környéke nem tktti kapic, talinfo, sem rákosista restaurációt és ha kell életünk árán is in­rpkfidilynegtik­ ,lé ilyen ,f próbálkozást vagy kísérletet. ^ 1 /^V'vJ 2. Annyi véráldozat után a jelenlegi Kádár kormány programmját és személyi Hétté* tételét nem tartjuk megfelelőnek. A forradalom eredményeit nem lehet ilyen Kaudi4c mondó intézkedésekkel elintézni. Ózd és környékének dolgozói biztosítékot szövetel­­nek arra vonatkozóan, hogy a mult diktatúrára­ felépített politikája noha ng fluhmenín ^ vigasz. / v '*■ 3. A biztosítékokat a következőkben látjuk teljesítettnek: •a.*;• a'-C a) Nagy Imre álljon a kormány élére, olyan f sem­élvekkel, kik semmilyen ^ b-n nem kompromitálták magukat a Horthy-, Rákosi- és Gerő-es aletieatlean­ e lyükben jelentenek biztosítékot az ország jogos követeléseinek maradéktalan és gyom is teljesítésére. ^­51 b) A szovjet katonai alakulatok azonnal szüntessék meg a tüzet, tárgyalások alapján­. kezdjék meg kivonulásukat hazánk területéről, a tárgyalások menetéről, a kivonulás­ ménekéről, a közvéleményt állandóan és a valóságnak megfelelően tájékozassák. A rerth­e fenntartását nyomukban nem a régi ÁVH átöltöztetett alakulatai, hanem a fegyve­­­ rés­munkás karhatalom vegye át .­­c) Utrif­tá­sokat, rendeleteket csak a dolgozó nép által demokratikusan választott antrasttl adjanak le, megyei és országos szinten is. d) A meghirdetett és az egész nép körében régen óhajtón és lelkesedéssel fogadott sensü­legesség követelményeinek megfelelően a felelős (későbbiekben titkosan és valóba­n demokratikusan választott) Nemzeti Egy­ség­kormány kezdjen azonnal tárgyalásokat ed­digi gazdasági, katonai és politikai szerződéseink felülvizsgálásáról, majd széleskörű intézkedésekkel biztosítsa, hogy hazánk munkásságának fáradozása, hazánk terme­_____szed Kincsei és sff^^gv^nye kizárólagsa sokat szenvedett e) észés környékének munkástanácsai a rend további biztosítása érdekében kérik,hogy megyénk területére ne irányítsanak szovjet katonai alakulatokat. Követeléseink teljesítéséig Ózd­ és környékének munkássága a fenyegető éhínséggel is szem­­­bevézve, igazságának biztos tudatában továbbra is megtagadja a munka elvételét (ha­­bár a munka felvételéhez szükséges műszaki feltételeket biztosítottuk és a bánya dol­gosói a világításhoz, a polgár­i lakosság ellátáséhoz és a munka beindításához lesszük- i­s­égesebb szenet biztosítják) bízva abban, hogy országunk sorsáért igazán aggódó felelős , vehatők megértik: a magyar nép jogos követeléseit előbb vagy utóbb teljesíteni kell,­­ és megértik: Ózd és környéke igaz ügy mellé állt. Ósd, 1956 november 13. *­­ Ózdi Kohászán Unnék, Ózdi SzéBbinvtuat! Triszt BwudattnSI UMmir, ' firritilMl Hiikiiliik­iil _ AfJ­a­­jelyxei az országban Az utóbbi napokban igen sok rémhír terjeng országszerte, mely­nek célja, hogy megbontsa a for­radalmi egységet, e térítse a sza­badságharcosokat eredeti céljuk­tól. Ügyesek szép színben akar­ják feltűntetni a budapesti álla­potokat, mások a riadalom elő­idézése érdekében eltúloznak egyes eseményeket, sőt gyakran kitalált rém­hírekkel akarók a közvéle­mény nyugalmát háborítani. Egyes urarészek, mint a Rá­kóczi a utón, Baross utcában és a Körút egyes részei romhalmazok­ban hevernek A fővárosban több helyen még fellángolnak az utcai harcok, különösen Kőbánya kör­nyékén és itt-ott a belvárosban is. Ugyanígy Dunapentelén, Pécs környékén és még más vidéki vá­rosokban. A budapesti üzemek­ben sehol nem folyik renden ter­melő munka, csupán karbantar­tások, az energiatermelő üzemek­en pedig oly mértékű munka, amivel a legminimálisabban biz­tosítani tudják Budapest iram és i­ ellátását A kenyér és élelmiszer vállala­toknál ahol a berendezések ép­sége megengedi, teljes energiá­val dolgoznak. Egyébként az üze­mekben ülősztrájkkal fejezik ki a dolgozók együvérzésüket a sza­bad ágharcosokkal. Egy budapestről hazaérkezett farkaslyuki szabadságharcos bá­nyász szerint friss erőt ad a bu­dapesti lakosságnak a szabadság­­harcosok hősies, rendíthetetlen helytállása. Herceg Ferenc a Kohó és Gép­ipari Minisztérium Ózdon járt meg­bízottja szerint a Kádár kormány jelenleg Budapesten, a parlament­ben tartózkodik. Nagy Imre hollétéről elfogatá­sa óta semmit sem tudtunk A hétfői tájékoztatás szerint a bu­dapesti jugoszláv követségen van, ahol tárgyalásokat folytat Kádá­­rékkal. Nem pontos hírforrás sze­rint Maléter is szabadon van. Diósgyőr, Kazincbarcika, Bor­­sodnádasdi Lemezgyár és Salgó­tarján hiddal együtt továbbra az ülósztrájk mellett döntött s mind­addig nem veszik fel a teljes munkát, míg követeléseinket nem teljesítik. Ezeket a követeléseket lapunk más helyén közöljük. Ss. F. 4i isál rmfehri trifcáslNics k­almi pamcnabsAya Mkhjc M üiemi k kraety fftaSelknám. kUen • Misién. £•*? byiSM men­tei Ari szstgitarira isl­slksxxsssk a káitanác* hitssM rsmrsnfcsSfSi­­ dsanszt vzá. Hírek szerint a bukás szélén álló Kádár-féle kormány tárgy­a­­lásokat kezdett a nemzeti kor­mány két tagjával Nagy Imré­vel és Losoncai Gézával arról, hogy a nép megnyugtatása vé­gett bevonják őket is az u. n. forradalmi munkás-paraszt kor­mányba. Nyilvánvaló a szándékuk. Nagy Imrét bábnak akarják fel­­használni. Tudják, hogy Nagy Imrét szereti a nép és most valószínűleg őt akarják felhasz­nálni bűnös politikájuk nép­szerűsítésére. Az ósdi dolgozók véleménye az, hogy mi nem csupán sze­mélyi változásokat akarunk a kormányban, hanem gyökeres változásokat a gazdasági és po­litikai életben. Nagy Imrének sem fogunk dolgozni, ha báb lesz és nem teljesíti népünk jogos követeléseit. GLÓRIA VICTIS Kari Krolow: AZ ERŐSZAK Előrebujt rejt­ekéből a halott fémet életre bű­völte. Az utolsó közvetítők fölhúzták kesztyűjüket és távoztak. Mosolyukért egy krajcárt sem adnak többé. Előbujt rejtekéből A földsáv melyre pillantása hull, elveszett. Fölpattantak az ajtók. Szemébe hamut és vakolatot hintenek. Ökölcsapások alatt, vonaglanak a szájak. Csapdáit és fekete perceit készen tartja az és-egy éjszaka. Nemsokára koromfü­ggöny mögött megszűnnek dobogni a szívek. Előbújt rejtekéből, hogy ránk tegye kezét. Még elhagyhatjuk házainkat, bámulhatunk a villanykörte-égbe, de a külvárosokban feliratos vásznak feszülnek. Hamarosan hozzánk is elérnek az utcai harcok. Egyedid maradunk a fegyverek torkolatával. Vájjon ki lesz közülünk az első, aki asztalánál előrebukik? Németből ford.: Vitéz György Herbert Zbigniew: A M A G Y A R O K N A K Kezünket kinyújtva állunk a határon , a levegőből roppant zsinórt jonunk nektek testvérek az elfúló kiáltás s a görcsberándult öklök haranggá fájdulnak s a szív nem verhet riadót esd a véres kövek kérnek haldokló vizek kérnek s mi állunk a határon csak állunk a határon állunk a józan ész n jál­fontolt határán innen nézzük a tűzvészt halálba bámulunk 1956 Lengyelből ford.: Gömöri György 1956-1976

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék