Magyar Honvéd, 1991. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1991-03-22 / 12. szám

Elismerések A Parlament Nádorfehérvári­­termében az 1848-as forradalom és szabadságharc 143. évfordulója alkalmából tábornoki kinevezésekre és előléptetésekre került sor. A Magyar Köztársaság elnöke 1991. március 15-i hatállyal előléptette: - posztumusz vezérezredessé Bakay Szilárd altábornagyot; Kozma István altábornagyot; Istóka Dezső vezérőrnagyot; Székely László vezérőrnagyot (a rendfokozata helyreállításával egyidejűleg); Variházy Oszkár vezérőrnagyot; kinevezte: - posztumusz vezérezredessé Kádár Gyula ezredest; Koszorús Ferenc ezredest;- posztumusz vezérőrnaggyá Bangha Ernő ezredest Csuthy Gyula ezredest- pusztumusz vezérőrnagyi rendfokozatát helyreállította Madarász Ferenc vezérőrnagynak; előléptette: - vezérezredessé Kéri Kálmán vezérőrnagyot; Szalay Tibor tartalékos vezérőrnagyot; kinevezte: - tartalékos altábornaggyá Visy Lajos tartalékos ezredest;- tartalékos vezérőrnaggyá Fiilöp József tartalékos ezredest; Dr. Molnár Károly tartalékos orvos ezredest; Hátszegi (Hatz) Ottó tartalékos ezredest (posztumusz). A Magyar Honvédség kötelékében katonai és szakmai felkészültsége, vezetői rátermettsége és eredményes munkássága elismeréseként a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársaság Csillagrendjével tüntette ki; Dr. Baraczka Róbert, Bán József, Borszéki Tivadar, Csorba Mihály, Domine János, Miklós Gyula, Dr. Somos András, Vasas Mihály ezredeseket, valamint Miklai Alfréd és Simon Dénes alezredeseket. Katonai, szakmai felkészültségük, vezetői rátermettségük és beosztásukban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a honvédelmi miniszter ezredessé léptette elő: Dr. Gazda Pál, Dr. Hildenbrand Róbert, Ormai János, Sági János, Sütő Tamás, Szabó Attila, Szabó Ferenc, Szalai István, Szebenyi Béla és Dr. Székely György alezredeseket. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék