Magyar Idők, 2015. november (1. évfolyam, 53-77. szám)

2015-11-02 / 53. szám

Új felmérés: erősödött a Fidesz, Közel félezer közfoglalkoztatott A betegek több szolgáltatási mélypontra jutott az MSZP * 1.oldal jutott idénymunkához » 4.oldat kapnak az alapellátásban »5.oldal MAGABIZTOSAN GYŐZÖTT ERDOGAN PÁRTJA Abszolút többséget szerzett az isz­­lamista-konzervatív Igazság és Fej­lődés Pártja (AKP) a tegnapi török parlamenti választásokon. Recep Tayyip Erdogan államfő pártja meg­szerezte a szavazatok közel 50 szá­zalékát. Ezzel az eredménnyel az 550 fős törvényhozásban 320 képviselője lesz a pártnak, és így egyedül alakít­hat kormányt. Ahhoz azonban nem szerzett elég szavazatot az AKP, hogy népszavazást írjon ki az alkot­mány megváltoztatásáról, és hogy kiszélesítse Erdogan elnöki jogkö­reit. Ahmet Davutoglu miniszterel­nök „a demokrácia és a nép győzel­mének" nevezte a választási ered­ményt. Tegnap este összecsapások törtek ki kurd tüntetők tucatjai és a biztonsági erők között a délkelet-tö­rökországi, kurd többségű Diyarba­­kir városban. 1 7. oldal KISEBB TÉTELEKBEN CSEMPÉSZIK A DOHÁNYT Kisebb mennyiségek behozatalá­val próbálkoznak mostanában a ci­garettacsempészek, az illegális kö­rök feltételezhetően az egyre ered­ményesebb hatósági razziáktól, s így a lebukástól tarthatnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) emberei idén így is negyvenmillió szál füstöl­nivalót foglaltak le. Eközben szep­tember végéig 316 milliárd forintra tett szert a közkassza a különféle do­hánytermékek után lerótt forgalmi és jövedéki adóból. Tavaly éppen há­­romszázmilliárd szerepelt az azonos időszak bevételi rubrikájában. * 12. oldal NŐ A ROMÁN DISZKÓTŰZ ÁLDOZATAINAK SZÁMA Harmincra nőtt tegnap a péntek esti bukaresti klubtűz áldozatainak száma. A tragédia a román főváros egyik belvárosi szórakozóhelyén tör­tént, ahol mintegy négyszáz fiatal hallgatott rockkoncertet, amikor a pirotechnika szikrája lángra lobban­­totta a hangszigetelést. A tűz per­cek alatt elborította a klubbá alakí­tott gyárcsarnoképületet, a menekü­lők pedig egymást taposva próbáltak eljutni a terem egyetlen használható kijáratához. A tragédia egész Romá­niát megrázta, a kormány háromna­pos nemzeti gyászt hirdetett. * 8. oldal B ÁRFOLYAMOK Forrás: Reuters EURÓ É S SVÁJCI FRANK . 310,42 285,35 31 magyar idők konzervatív közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2015. november 2., hétfő • I. évfolyam 53. (233.) szám • 180 Ft Tranzitzónákat és közös határőrizetet tartalmazhat a friss megállapodás Titokzatos német alku Kottász-Losonczi Európának és főleg Németországnak egyértelműen ki kell jelentenie, hogy felhagy az üdvözlőpolitikával, hiszen már túl sok ember érkezik - mondta Sebastian Kurz osztrák külügyminisz­ter. Kurz úgy vélte, hogy Ausztria elérte befogadóképességének határát. Hason­lóan érvel Bajorország befogadóképes­ségéről Horst Seehofer bajor miniszter­­elnök is, aki tegnap a német kancellár­ral és a szociáldemokraták vezetőjével tárgyalt a menekültválságról. A meg­beszélés a hivatalos tájékoztatás sze­rint eredménytelen volt, amelyet csü­törtökön folytatnak. Este viszont kiad­tak egy megállapodástervezetet, amely szerint Angela Merkelnek és az őt ko­rábban fenyegető Seehofernek bizonyos kérdésekben sikerült megállapodniuk. Ilyen a tranzitzónák létrehozása és kö­zös osztrák-német határőrizet. A kez­deményezésekről kedden számolhat­nak be. Tegnap megkezdte a szolgála­tot az az ötven cseh rendőr, akik csü­törtökön érkeztek Magyarországra. A héten pedig aláírhatják azt a nyilatko­zatot, amelynek értelmében 50 magyar rendőr indul hamarosan Szlovéniába. 2., 3. és 9. oldal A migránsok tömege lépésre kényszerítette Németországot és Ausztriát is Fotó: Reuters Még mindig vizsgálják, mi okozta a tragédiát Kettészakadt az orosz repülő Szőcs László Mindeddig nem vezetett eredményre az a vizsgálat, amely a Kogalimavia (nem­zetközi nevén: Metrojet) orosz légitár­saság szombati katasztrófájának okára hivatott fényt deríteni. A kutatástól arra is választ várnak, terrorcselekmény ál­dozata lett-e a fedélzetén 224 fővel az egyiptomi Sarm es-Sejk üdülőhelyről Szentpétervárra tartó, de a felszállást követő kevesebb mint fél óra elteltével lezuhant utasszállító. Tegnap Viktor Szorotcsenko, a moszkvai székhelyű államközi légügyi bizottság vezetője azt közölte: a gép még a levegőben da­rabjaira hullott, s ezek húsz négyzet­­kilométeres körzetben szétszóródtak. Ugyanakkor leszögezte, még túl korai lenne végleges következtetéseket levon­ni a tragédia kapcsán, amelyet senki nem élt túl. Az áldozatok három uk­rán utas kivételével mindannyian oro­szok. Vlagyimir Putyin orosz elnök va­sárnapra gyásznapot hirdetett. A világ számos vezetője, köztük Áder János ál­lamfő is részvétét fejezte ki. A gép mindkét feketedobozát meg­találták. Egyiptomi illetékesek elmond­ták, nincs ok azt hinni, hogy valami­lyen „rendellenes” cselekedet idézte elő a katasztrófát. Folytatás a 7. oldalon Halottainkra emlékeztünk. Nyugalomban emlékeztek szeretteikre a sírkertekbe látogatók országszerte minden­szentek napja alkalmából. A temetők ma, halottak napján is meghosszabbított nyitva tartással várják azokat, akik le­róják kegyeletüket rokonaik, barátaik sírhelyénél. Fotó: Havran Zoltán Kis bérek okoznak feszültséget a kereskedelemben Thurzó Katalin Egyre nagyobb feszültségeket okoz a dolgozóknak adott alacsony bér a kis­kereskedelmi ágazatban. A Magyar Idők információi szerint a Tesco áru­házláncnál egyenesen felmondási hul­lám indult el. A társaságnál egyre több áruházi középvezető és az eladóterek­ben alkalmazott dolgozó választ má­sik, jobban fizető állást a hagyomá­nyosan a legerősebb értékesítési idő­szakot jelentő karácsonyi szezon kü­szöbén. Az üzletlánc dolgozói ráadá­sul azt is kilátásba helyezték, hogy a karácsony előtti időszakban jelente­nek tömegesen beteget, amennyiben a bolthálózat érvényben tartja a na­pokban kihirdetett karácsonyi mun­kabeosztását. A Kereskedelmi Dol­gozók Független Szakszervezete la­punknak azt jelezte, az idén már fel­oldhatatlannak tűnő, munkaerő- és bérhiány miatti feszültség oda vezet­het, hogy a dolgozók tiltakozásul sza­botálni fogják a munkát a legforgal­masabb decemberi napokon. Buben­­kó Csaba, a szervezet elnöke hang­súlyozta, sokasodnak a vélemények arról, hogy átfogó bérfejlesztés nél­kül hosszabb távon súlyosbodni fog az ágazat problémája, amelynek ren­dezése az áruházláncok részéről kí­vánna nagyobb teherviselést. * 11. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék