Magyar Idők, 2015. december (1. évfolyam, 78-102. szám)

2015-12-01 / 78. szám

VALÓDI SZOLGÁLTATÓKÉNT MŰKÖDIK AZ OEP Bár menesztése váratlanul érte, a la­punknak adott interjúban csak az elmúlt öt évben elért eredmények­re kívánt kitérni az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár (OEP) éléről távozó Sélleiné Márki Mária. A volt főigazgató ezek közé sorolta, hogy sikerült zökkenőmentes, jogszerű és ellenőrizhető finanszírozási hátte­ret biztosítani 9,7 millió állampolgár egészségügyi ellátásához. Az OEP eddigi vezetője a kórházi várólisták kapcsán azt mondta: a kezdeménye­zésükre létrehozott online nyilván­tartási rendszernek köszönhetően a műtétre váró betegek száma az év végére 70 ezerről 35 ezerre csökkent, és a várakozási idők is jelentősen rö­vidültek. A 5. oldal MEGKAPTÁK BÉRÜKET A KÓRHÁZI DOLGOZÓK A Magyar Államkincstár bérszám­fejtési rendszerének fejlesztése mi­att késett több száz kórházi dolgozó bérének kifizetése - reagált az intéz­mény lapunk megkeresésére, miután tegnap több portál írt arról, hogy a Péterffy Sándor utcai kórház, vala­mint az Országos Kardiológiai In­tézet munkatársai hetek óta hiába várták októberi bérüket. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont kom­munikációs vezetője azt mondta: hétfőn minden szerződéssel foglal­koztatott kórházi dolgozó megkapta az elmaradt, októberi fizetését. Bene Zsolt lapunknak megerősítette: a jö­vőben minden dolgozó időben meg­kapja a neki járó bért. A 1­5. oldal JELENTŐSEN ÁTALAKUL AZ ADÓHATÓSÁG Benyújtotta a Nemzetgazdasági Mi­nisztérium az Országgyűlésnek az adóhivatal átalakításáról szóló javas­latait. Az új paragrafusok - a kor­mányzati remények szerint - haté­konyabbá teszik a hatóságot, javít­ják a végrehajtási mutatót, miköz­ben kényelmesebb helyzetbe hoz­zák az ügyfeleket. A jövőben a mos­tani három- helyett kétszintű ható­ságként működik majd az adóhivatal. A felső szerkezeti elemet az úgyne­vezett központi irányítás adja, amely az irányító feladatokat láthatja el, mi­közben a magánszemélyekkel és a cé­gekkel - vagyis az adófizetőkkel - a megyei igazgatóságok állnak majd közvetlen kapcsolatban. i111. oldal 9 771217 550022 B IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ MA 12 °C 5 C CSÜTÖRTÖK­I ÁRFOLYAMOK PÉNTEK ^3 Forrás: Reuters EURÓ v . SVÁJCI FRANK 310,76 286,26 7* 1 5 2 5 8 konzervatív közéleti napilap magyar idők www.magyaridok.hu • 2015. december 1., kedd • I. évfolyam 78. (258.) szám • 180 Ft Orbán Viktor szorosabbra fűzné a kapcsolatot Iránnal * iowai Milliárdos beruházással fejlesztik a sármelléki repülőteret * i­owai Az oroszoknak nem kellenek a Soros-alapítványok­­s­ovai Az Európai Bizottság jegyzékbe vette a hazánk elleni eljárást Folytatja kvóta elleni kampányát a Fidesz Bakonyi-Vincze A kormány továbbra is folytatja a kvóta elleni küzdelmet, december 14-éig meg­támadja a kötelező betelepítési kvótát az Európai Unió Bíróságán. Erre köte­lezi a nemzeti konzultáció eredménye, a magyar emberek kvótát elutasító vé­leménye és az Országgyűlés döntése - jelentette ki Rogán Antal napirend előt­ti felszólalásában az Országgyűlésben. A Miniszterelnöki Kabinetirodát veze­tő miniszter hangsúlyozta: a Juncker­­képlet él, Brüsszel továbbra is erőlteti az eddig érkezett bevándorlók kötele­ző szétosztását és a kényszerbetelepí­tést az unión belül, ami hazánknak 15 ezer embert plusz családtagjaikat jelen­tené. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióveze­tője arról számolt be, hogy több mint egymillió aláírás gyűlt össze a Fidesz kötelező betelepítés elleni petíciójának támogatására. A párt decembertől in­ternetes felületeken, valamint a megyei lapokban elhelyezett hirdetésekkel, ja­nuártól pedig óriásplakátokon folytat­ja a kampányt. Eközben az Európai Bizottság jegy­zékbe vette az Európai Humanista Fö­deráció Magyarország elleni eljárásra irányuló kezdeményezését. A szerve­zetnek egy év alatt 1 millió aláírást kell összegyűjtenie, hogy érdemben tárgyal­ják valóban vétót­t az uniós alapérté­kek ellen Magyarország. A szervezet ugyanis azt állítja: 2010-es kormányra kerülése óta Orbán Viktor miniszter­­elnök számos antidemokratikus intéz­kedést hozott, de elfogadhatatlannak minősítette a menekültekkel szem­beni magyar hatósági bánásmódot is. Kósa Lajos rámutatott, a szervezet fi­nanszírozási hátterében Soros György áll, és azért kezdeményezte az eljárást, mert Magyarország következetesen ki­áll amellett, hogy Európának meg kell védenie a belső és külső határait és a dublini egyezményt. A­ 2. és 3. oldal Rogán Antal: A visegrádi négyek sikeresen lobbiztak az újabb kényszerbeléptetés ellen Fotók: MTI Új fejezet kezdődik Törökországgal Sitkes Levente Új kezdetnek nevezte Ahmet Davutog­­lu török kormányfő a vasárnapi meg­állapodást Törökország és az Európai Unió között. Az egyezség szerint An­kara 3 milliárd eurót kap a migránsok helyzetének javítására, emellett újra­nyitják a tárgyalásokat az ország EU- csatlakozásáról, s jövő októberben el­törlik a török állampolgárokra vonat­kozó vízumkötelezettséget. A kiegye­zést Törökország sorsfordító megálla­podásként értelmezi, amelynek ered­ményeképp éveken belül megvalósul­hat Ankara EU-tagsága, az európai ál­lamok pedig abban bíznak, hogy a mos­tani megállapodás segítségével enyhül­het az öreg kontinensre nehezedő mig­rációs nyomás. Azt azonban egyik fél sem tudja, milyen eredménnyel jár majd a megerősített török határvédelem és járőrözés, s miként lehet megállítani az unióba igyekvő bevándorlók áradatát. Az sem egyértelmű, pontosan mit is ta­kar az uniós tárgyalási fejezetek meg­nyitása, hiszen a közösség és Törökor­szág közötti nézetkülönbségek tovább­ra is fennállnak. A német sajtó nem volt feltétlenül bol­dog a döntés kapcsán, rámutatva Török­ország demokratikus deficitjére, ame­lyet a megállapodással úgymond elfoga­dott az Európai Unió és Németország. Azzal kapcsolatban, hogy Németország és további hét uniós tagállam hajlandó 400 ezer menekültet átvenni Törökor­szágtól, a Die Welt megjegyezte, hogy ez „kétségbe vonható” stratégia, mert egyoldalúan osztja meg a terheket és „grandiózus siker” mindazon tagálla­moknak, amelyek „az uniós partnerek kárára” kivonják magukat a terhek vise­lése alól. Ráadásul ez a vállalás teljesít­hetetlen várakozásokat ébreszt, hiszen a kontingens csak meghatározott szá­mú migráns szabályozott áttelepítésé­re vonatkozik, és ettől függetlenül „ter­mészetesen továbbra is korlátlan számú menekült érkezhet” Németországba. * 3. és 9. oldal Szavakban már megvan az egyetértés a klímakonferencián Obama: A világ­keresztúthoz érkezett Magyar Idők Felelősségteljes döntésre szólította fel a világ vezetőit Barack Obama amerikai elnök, Angela Merkel német kancellár pedig kötelező érvényű megállapodás megkötését szorgalmazta hétfőn az ENSZ 21. klímakonferenciája nyitónapján el­mondott beszédében, a Párizs közeli Le Bourget-ban. Az amerikai elnök leszö­gezte, hogy a világ keresztúthoz érke­zett, eljött az a pillanat, amikor a boly­gó megmentéséről kell dönteni. A világ első számú gazdaságaként és az üvegház­hatású gázok második legnagyobb ki­bocsátójaként az Egyesült Államok el­ismeri, hogy szerepe volt a globális fel­­melegedésben, és kész cselekedni ellene - mondta. - Az ezredforduló óta már a saját bőrünkön érezhetjük a természet jelzéseit - mondta Áder János felszóla­lásában. A köztársasági elnök visszaté­rő álmáról beszélt, amelyben a még meg nem született unokája kéri számon azt, hogy a világ miért nem akadályozta meg a klímaváltozás negatív hatásait. A klímacsúcsot a világ vezetői ki­használták diplomáciai eszmecserére is, Barack Obama és Vlagyimir Putyin orosz elnök a szíriai és az ukrajnai válságról tartott félórás megbeszélést. *8. oldal Fotó: MTI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék