Magyar Idők, 2016. augusztus (2. évfolyam, 179-204. szám)

2016-08-01 / 179. szám

www.magyaridok.hu • 2016. augusztus 1., hétfő • II. évfolyam 179. szám • 180 Ft Jó szezont zárhatnak idén a kajszitermelők * 12. oldal TEXASI FÉLELEM Egy ember meghalt és többen meg­sebesültek vasárnap hajnalban két különböző helyszínen elkövetett lö­völdözés következtében a texasi Austin városában. A támadások háttere egyelőre ismeretlen, a rend­őrség a tettesek kilétét sem fedte fel, s azt sem tudni, hogy a két lövöl­dözés között van-e összefüggés. Az európai terrortámadások és az Egyesült Államok déli államai­ban kiújult faji összecsapások kö­vetkeztében tapasztalható felfoko­zott feszültség hatására az emberek pánikszerűen menekültek a lövések hallatán a város népszerű éjszakai szórakozóhelyeinek otthont adó Hatodik utcából. * 7. oldal VÉGET ÉRT A KATOLIKUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Kétmillió zarándok, köztük mint­egy négyezer magyar fiatal számá­ra tegnap véget ért a Lengyelország­ban megrendezett katolikus Ifjúsá­gi Világtalálkozó. Ferenc pápa az­zal bocsátotta útjukra a zarándoko­kat, hogy „Jézus mindannyiunkhoz el akar jönni, nem áll meg Krakkó­ban, és arra hív, hogy az evangélium hiteles tanúságtevői legyünk”. Egy­úttal bejelentette: 2019-ben Pana­mában tartják a következő összejö­vetelt. Róma püspöke egy nappal ko­rábban a világ helyzetéről, a kihívá­sokról beszélt. Azt mondta: a terror­ra nem lehet még nagyobb terrorral válaszolni, a világon terjedő hábo­rúkra a barátság, a testvériség, a kö­zösség és a család jelenti a választ. * 4. oldal ALEPPÓ FOLYOSÓI Humanitárius folyosókat nyitott meg saját bevallása szerint a szíriai kormány Aleppóban, hogy az ottre­kedt mintegy 275 ezer civil elhagy­hassa a várost, mielőtt elkezdődne a végső ostrom, amelyben Oroszor­szág is segíti a szír csapatokat. A szí­riai nagyvárosban harcoló ellenzé­ki csoportok szerint ugyanakkor a menekülőutak a semmibe vezetnek, valójában senki sem tudja elhagyni Aleppót, amelyet a szír kormánycsa­patok földig fognak rombolni. Ame­rika bírálta Oroszországot, hogy a főként iszlamista terroristák kiűzé­sére használják fel a humanitárius folyosót. * 9. oldal I IDŐJÁRÁS MA 27°C 19°C0 -KEDD : SZERDA : CSÜTÖRTÖK -16 - 27 vV 29 _vV_ 31 17 03­ 15, 16 I ÁRFOLYAMOK EURO : SVÁJCI FRANK 312,38 ^ 287,71 16 17 9 9 771217 550015 magyar idők Csökkent az orvhalászok száma Kezdődik a szüret a magyar tengernél * 6.oldal a dél-balatoni, régióban X 12. oldal konzervatív közéleti napilap Egyre hatékonyabban hajtják be az elcsalt vagy eltitkolt köztartozást Több ezer bűnözőre csapott le az adóhivatal Magyar Idők Havonta átlagosan ötszáz bűncselek­ményre derítettek fényt idén az adó­hatóság nyomozói, az év első felében feltárt több mint háromezer ügy sze­replői összesen hatvanmilliárd forint­tal rövidítették volna meg alközkasz­­szát - nyilatkozta a Magyar Időknek Sárközi Alexandra alezredes. A Nem­zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűn­ügyi szóvivőjének tájékoztatása szerint a felderített esetek majdnem felében költségvetési csalás - vagyis példá­ul áfacsalás - gyanúja merült fel. El­mondása szerint a pénzügyi nyomo­zók egyre jobb eredményeket mutat­hatnak fel az okozott kár visszaszer­zését illetően is. Az évtized elején a hatóság még csak a kárérték nagyjá­ból tíz százalékát tudta ingatlanok, készpénz, illetve járművek lefoglalá­sával és más intézkedésekkel bizton­ságba helyezni. - Mára az arány negy­ven százalék környékére emelkedett - közölte. A növekedés leginkább az­zal magyarázható, hogy a pénzügyi nyomozók új szemléletet követve, a legnagyobb visszaélések elkövetőire vadásznak. A felderítések során a hatóságnak nagy segítséget jelentenek a pénztár­gépek, illetve az elektronikus közúti ellenőrző rendszer. Ez utóbbi eseté­ben a mai naptól fontos változtatások léptek életbe. Augusztus 1-jétől már nem csupán az útdíjköteles járművel végzett áruszállításokra vonatkozik a bejelentési kötelezettség, hanem azok­ra a szállításokra is, melyeknél a jár­mű önmagában nem lenne útdíjköte­les, de tényleges össztömege az áru­val együtt meghaladja a 3,5 tonnát. * 11. oldal Fél év alatt mintegy hatvanmilliárd forintnyi csalást számoltak fel a NAV emberei Fotó: Kurucz Árpád Megszűntek határainkon a tiltott átlépések Gabay Dorka Az Igazságügyi Minisztériumban je­lenleg azokat a bevándorlással kapcso­latos uniós és magyar dokumentumo­kat tekintik át, amelyek az úgynevezett migrációs munkacsoport tevékenységét segítik - értesült a Magyar Idők. Mi­nisztériumi forrásaink szerint az ösz­­szegzés legkorábban augusztus végé­re lehet kész, ezután dőlhet el, hogy a Trócsányi László igazságügyi minisz­ter, Pintér Sándor belügyminiszter, va­lamint Lázár János Miniszterelnöksé­get vezető miniszter alkotta grémium­nak mikorra készülhet el a munkater­ve. Tuzson Bence a hét végén arról be­szélt: a magyar embereknek meg kell állítaniuk Brüsszelt, amely egy város­­nyi illegális bevándorlót telepítene Ma­gyarországra, ezzel növelve a terroriz­mus és a bűnözés kockázatát. Közölte: a kormány fontosnak tartja, hogy az októberi n­épszavazáson minden ma­gyar elmondja véleményét és azt kéri, hogy utasítsák el a kötelező betelepítést.­­ A mélységi határellenőrzésnek kö­szönhetően megszűntek a tiltott ha­tárátlépések - ezt már a miniszterel­nök belbiztonsági főtanácsadója közöl­te. Bakondi György elmondta: a határ­ellenőrök vagy a kerítésnél, vagy pedig a határ nyolc kilométeres körzetében elfogják a tiltott módon próbálkozó be­vándorlókat. * 2. oldal Enyhítenék a hiányt a katonaorvosoknál Haiman Éva Leendő orvosoknak, szakorvosoknak, mentőtiszteknek, gyógytornászoknak ajánl ösztöndíj-lehetőséget a Honvé­delmi Minisztérium. Lapunk úgy tud­ja, a több mint 120 ezer forintos havi apanázs az egyre égetőbb katonaor­­vos-hiányt hivatott enyhíteni, illetve a honvédegészségügyi ellátás szakem­ber-utánpótlását biztosítani. A hét végén a jövő orvosképzését for­radalmasító magyar fejlesztés nyert dí­jat a Microsoft nemzetközi versenyén. A számítógépes alkalmazás segítségével virtuális pácienseken gyakorolhatják a diagnózis és a kezelési terv felállítását. 1 -­ 5. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék