Magyar Idők, 2016. szeptember (2. évfolyam, 205-230. szám)

2016-09-01 / 205. szám

Okostelefonnal is ellenőrizhetők Tiltott hitel­közvetítés gyanúja Storck elégedetlen a klubokban mától az őstermelők » «hovai több árubemutatón » 1.oldal zajló erőnléti munkával »26.oldal MSZP-S FEKETEKASSZA: MÁR NEM NYOMOZNAK Bűncselekmény hiányában meg­szüntette a Nemzeti Adó- és Vám­hivatal a józsefvárosi MSZP-s feke­­tekassza ügyében indult eljárását. Az aktát a hatóság megküldte a ke­rületi ügyészségnek, amely az ira­tok átvizsgálása után akár továb­bi nyomozásra is kötelezheti a szer­vet. Lapunk tavaly számolt be ar­ról, hogy egy hangfelvételen Ko­­mássy Ákos, a szocialisták VIII. ke­rületi elnöke egyebek között kifej­tette, 2014-ben a szervezet fekete­kasszájából finanszírozták azokat a kiadásaikat, amelyeket nem tudtak bizonylattal fedezni. Később ezt azzal magyarázta, hogy a fekete­kassza egy úgynevezett házipénz­tár, amely feketére festett lemezből készült. 3. oldal IDÉN 17 GYERMEK HALT ERŐSZAKOS HALÁLT Magyarországon idén eddig 17 gyermek halt erőszakos halált - kö­zölte lapunk érdeklődésére a rend­őrség. Ráadásul csak ebben az év­ben eddig 105 tizennégy évnél fia­talabb gyermeket ért szexuális erő­szak miatt indult eljárást zártak le, tavaly pedig 150 ilyen eset történt. A gyerekek elleni erőszakos bűn­­cselekmények listáját a kiskorú­ak veszélyeztetése vezeti, azonban nem sokkal kevesebb a testi sértés sem. Előbbiből tavaly 972, idén pe­dig 559 ügy zárult le. Testi sérté­­ses esetekből - azaz amikor fizikai­lag bántalmaznak egy gyereket - a múlt évben 854, ebben az évben pe­dig 430 lezárt ügye volt a rendőr­ségnek. 6. oldal I IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ | ---------------------------------- \ / 28 °C k­e' 'V'' PÉNTEK , SZOMBAT : VASÁRNAP vV 28 29^30 Cs* ni CSs ii.C_1- 12 B ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ ,­­ SVÁJCI FRANK 309,92 S' 282,79 7 1­6 2­0 5. magyar idők konzervatív közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2016. szeptember 1., csütörtök • II. évfolyam 205. szám • 180 Ft Az MSZP elnöke Brüsszelben feleslegesnek nevezte a referendumot Közjogi következményekkel jár a kvótanépszavazás Vincze Viktor Attila Komoly közjogi következménnyel jár az október 2-i kvótareferendum, amely egy teljesen helyénvaló, fontos kérdésben kéri ki a választók véleményét - jelen­tette ki tegnap a Fidesz frakcióvezető­je. Kósa Lajos ezt arra reagálva mondta, hogy Molnár Gyula, az MSZP elnöke Brüsszelben külföldi szocialista veze­tőkkel tárgyalva feleslegesnek nevezte a népszavazást, mert szerinte nem lesz semmilyen jogi következménye. - Ha a választók elutasítják a kényszer-be­telepítés lehetőségét, akkor azt az Eu­rópai Unió nem hajthatja végre, csak a magyar parlament hozzájárulásával - hangsúlyozta Kósa Lajos. A politikus hozzátette: antidemokratikusnak tart­ja az olyan kijelentéseket, amelyek sze­rint figyelmen kívül hagyható egy nép­­szavazási döntés. Egyúttal arra kérte az ellenzéki vezetőket, közöljék, hogy sze­rintük mi a helyes válasz a népszava­zási kérdésre, igen vagy nem. Eközben - a határon túliaknak készült után - megkezdődött a nép­szavazás hazai szavazólapjainak nyom­tatása, s újabb szakaszába lépett a kor­mány népszavazási kampánya. A hir­detések mellett a kormány hamaro­san tájékoztató kiadványokat is eljut­tat a háztartásokba. A hirdetések és tájékoztatóanyagok központi üzene­te az lesz, hogy „Ne kockáztassuk Ma­gyarország jövőjét, szavazzunk nem­mel!” A kormány álláspontja szerint a népszavazás nem a pártokról és nem a belpolitikai küzdelmekről szól, hanem arról, hogy milyen Európában szeret­nénk élni. Dömötör Csaba, a Minisz­terelnöki Kabinetiroda parlamenti ál­lamtitkára szerint a tét az, hogy meg tudjuk-e védeni közösségeinket, kul­túránkat, és mindazt, ami magyarrá teszi Magyarországot. ^1­2.­ oldal Jelenleg az anyaországba szánt szavazólapokat nyomtatják Fotó: Mirkó István A Londonban élőket mozgósította volna a pénzemberhez köthető szervezet Nem kértek Sorosból a kinti magyarok Magyar Idők Soros György az unión belüli munka­erő-áramlást is igyekszik saját céljai­ra kihasználni a DC Leaks által közre­adott iratok tanúsága szerint. A por­tálon fellelhető dokumentumok ar­ról tanúskodnak, hogy a milliárdos­hoz köthető Nyílt Társadalom Alapít­vány jelentős erőfeszítéseket tett a bel­ső migráció keretében külföldre tele­pültek mozgósítása érdekében a leg­utóbbi európai parlamenti választások előtt. A szervezet Európai választások 2014 elnevezésű projektje 90 támoga­tott szervezettel és összességében 6,16 millió dolláros költségvetéssel futott. A pénzt részint az úgynevezett liberá­lis értékek propagálására fordították, így jelentős összegeket kaptak példá­ul az egyneműek házasságát követelő csoportok. Ezektől azt várták, hogy a nem heteroszexuális népesség minél nagyobb hányadát tereljék az urnák­hoz, mondván, helyzetük jobbításában kiemelkedő szerepe lehet az EU-nak. Ugyanez okból a nőjogi és mindenfé­le kisebbségekkel foglalkozó társulá­sok akcióit is finanszírozták Sorosék. Külön gondot fordítottak arra, hogy a szülőhazájukon kívül élő uniós állam­polgárokat, illetve a fiatalokat megszó­lítsák. E tekintetben viszont az alapít­vány értékelése szerint nem értek min­den tekintetben célt. Folytatás a 3. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék