Magyar Idők, 2016. október (2. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-01 / 231. szám

www.magyaridok.hu • 2016. október 1., szombat • 1l. évfolyam 231. szám • 180 Ft Augusztusban megugrott a csokot igénylők száma » 1.oldal A vártnál is jobban teljesített tavaly a gazdaság * 14. oldal Budapest rendezi a 2018-as birkózó-világbajnokságot * 20. oldal A KIK SZINTE AZ ÖSSZES TARTOZÁSÁT KIFIZETTE Augusztusban már csak 314 millió forint volt a Klebelsberg Intézmény­fenntartó Központ (Kük) tartozás­­állománya - értesült lapunk. így a fenntartó lényegében ledolgozta az adósságát, amely februárban több mint 14 milliárd forint volt. Lapun­kat a Klik úgy tájékoztatta: a 30 nap alatti - azaz még le nem járt - tarto­zás mértéke 157 millió forint. Hang­súlyozták: továbbra is arra töreked­nek, hogy az év folyamán valameny­­nyi adósságukat folyamatosan ren­dezzék, ehhez biztosított a pénzügyi fedezet. ^1­5. oldal » ELTEMETTÉK SIMON PERESZT A világ szinte minden pontjáról több ezren - köztük egykori és jelenleg is hivatalban lévő állami vezetők tu­catjai - érkeztek tegnap a Szentföld­re, hogy részt vegyenek Simon Pe­­resz volt izraeli állam- és kormány­fő temetésén, a jeruzsálemi Herzl-he­­gyen. Magyarországot Orbán Vik­tor miniszterelnök képviselte az ese­ményen, amelyen jelen volt Mahmúd Abbász palesztin államfő is. Simon Peresz, az izraeli politika Nobel-bé­­kedíjas doyenje, az ország utolsóként meghalt alapítója 93 éves korában, szerdára virradóra hunyt el agyvér­zés következtében. 7. oldal MENEKÜLŐ FEHÉREK Dél-Afrika fehér közössége az apartheid rendszer 1994-es bukása óta keresi a túlélés kulcsát a szivár­ványországban, de a súlyos örökség­től nemigen tud szabadulni a túl­ságosan is faji alapon működő ál­lam. A gazdasági nehézségek, a ma­gas munkanélküliség és a bűnözés elharapódzása minden törvénynél erősebben elválasztja a fehéreket és a feketéket Dél-Afrikában. A világ­történelemben azonban többször is megtörtént, hogy akár évszáza­­­­dokon át ott élő idegen közösségek hirtelen, néhány év alatt kénysze­rültek elhagyni azt az országot, ahol már dédszüleik is éltek, és az őseik hazája számukra már nem jelentett semmit.­­ 9. oldal Mai számunkban 16 oldalon ! IDŐJÁRÁS 1----------- - 25 °C VASÁRNAP : HÉTFŐ­I KEDP /0.23 18 /6­-16­­':y' n 12 8 B ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ : SVÁJCI FRANK 309.15 S* 285.25 7* magyar idők konzervatív közéleti napilap Minden harminc évben egyszer a fősodorba kerülünk írta: Orbán Viktor Most vasárnap, október 2-án sokan fi­gyelnek Magyarországra. Sorsdöntő népszavazásra hívjuk a magyarokat. A szabad Magyarország szép hagyomá­nya szerint a történelmi súlyú kihívá­sok esetében népszavazáson határoz­zuk meg az egyetértési pontokat, hogy utána egy akarattal cselekedni tudjunk, Így történt a rendszerváltáskor is, hasonlóképpen zajlott a szociális nép­szavazás, és az EU- és NATO-csatlako­­záskor is egyetértésre jutottunk. Nehe­zebb ügy volt a nemzetegyesítésről szó­ló népszavazás. Bár az igen több volt, mint a nem, mégsem örülhettünk fel­hőtlenül, mert a balliberális oldal rá­rontott a nemzetre, huszonhárommillió románnal riogatva megtagadták a mai államhatárokon kívül élő magyarokat. Déjá vu. Most ugyancsak a balliberáli­sok ágálnak a nemzeti érdek ellenében. Brüsszel kottájából játszanak, előkészí­tik a terepet, hogy korlátlan számban és megkérdezésünk nélkül telepíthes­senek be hozzánk illegális bevándorló­kat, ahogy azt az európai baloldal nyíl­tan képviseli is Brüsszelben. Vasárnap látszólag egyszerű kérdés­ről döntünk. De az olyan, mint csepp­­ben a tenger: minden benne van, ami jelenleg az Európai Unió és benne Ma­gyarország sorsát érintheti. Már maga a tény is említésre méltó, hogy eddig Magyarország az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol megkérdezik az embe­reket a bevándorlásról. Általános eu­rópai életérzés, hogy a brüsszeli elit az európai polgárok feje fölött hoz dönté­seket. S vannak döntések, amelyek el­lentétesek Európa érdekeivel. Mi szeret­nénk, ha ez a gyakorlat véget érne. Ele­­gendőek-e ehhez a magyarok egyedül? Az erőviszonyok ismertek, nyilván nem, de ha változást akarunk, valakinek meg kell tennie az első lépést, és ez nem mé­ret függvénye. Aki nem hisz a csodák­ban, az ma nem tekinthető realistának. Folytatás a 11. oldalon Fotó: Kurucz Árpád Két-három fős csoportokban érkeztek hazánkba a párizsi tömeggyilkosok Szíriában képezték ki a terroristákat Magyar Idők­ ­ A tavaly november 13-i párizsi me­rényletek elkövetői mellett a 2016. már­cius 22-én a brüsszeli reptéren rob­bantó terroristák egyike is bizonyo­san megfordult Magyarországon - je­lentette be sajtótájékoztatóján Majo­ros Csaba, a Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóságának alezrede­se. A TEK sajtótájékoztatóján azt is el­mondták, hogy a Rakkában kiképzett terroristák jellemzően 2-3 fős csopor­tokban érkeztek, és jól látható, hogy a déli kerítés felállításával és a migráns­­hullám elterelésével a terroristák moz­gása is a horvát-szlovén útvonalra tere­lődött át. A TEK adatai szerint egyéb­ként 14 terrorista utazott át Magyar­­országon 2015 nyarán-őszén. A pári­zsi terrortámadások logisztikai kivite­lezője első ízben 2015. augusztus 30-án járt hazánkban. Ekkor Kiskőrösről egy BMW-vel két további terroristát, Bilal Hadfit és Chakib Akrouh-t fuva­rozta el, akik egy erdős területen egy előre meghatározott GPS-koordinátán több napon át vártak rá. Bilal Hadfi a Stade de France stadionnál követett el öngyilkos merényletet, míg Cha­kib Akrouh a párizsi kávézókra nyi­tott t­üzet. Akrouh november 18-án egy rendőri rajtaütés során robban­totta fel magát. A magyar rendvédel­mi szervek kiderítették, Bilal Hadfi és Chakib Akrouh 2015. augusztus 25- én illegálisan lépte át a magyar határt. Miután Kiskőrösre érkeztek, első útjuk egy telefonszaküzlethez vezetett, ahol magyar mobil-előfizetéseket vásárol­tak. Az általuk használt mobilok egyi­két az erdőben hagyták, amit a terror­elhárító szakemberek meg is találtak. * 4. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék