Magyar Idők, 2017. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

2017-01-02 / 1. szám

www.magyaridok.hu • 2017. január 2., hétfő • III. évfolyam 1. szám • 180 Ft Ausztráliába is utalnak a hazai Felfigyeltek külföldön a kormány Áder János: Érdemes tanulni nyugdíjkasszából » 4.oldal családtámogatási lépéseire » 5.oldal a kiegyezés korából »3.oldal STABILABB ALAPOKON NŐ A GAZDASÁG Az inflációs cél elérése esetén sem nem kell feltétlenül változtatni a ka­matpolitikán, a Magyar Nemze­ti Bank (MNB) továbbra is a rekor­dalacsony alapkamat tartására tö­rekszik, miközben kiegészítő esz­köztárával avatkozik be a piaci folya­matokba, ha szükséges - mondta a Magyar Időknek Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatója. Az MNB arra számít, hogy a bérnöve­kedés hatására tovább nő a lakossá­gi fogyasztást. Jelezte: a költségvetés helyzete rendkívül stabil, a 2017-es hiány is a kormányzati cél alatt ma­radhat, ami lehetőséget teremt to­vábbi intézkedésekre. 12. oldal VOL­T KATONÁK A HUNGARISTÁK KIKÉPZŐI A Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) és az orosz katonai hírszerzés kap­csolatairól cikkezett a minap a The New York Times, ám a hungaristák­nak nemcsak orosz, hanem német kapcsolataik is voltak. Német neoná­cik is részt vettek Bőnyben az MNA egyik katonai táborában a kiképzé­sen. Egy olyan kiképzésen, amit -­­ mint az általában történt - egykori specialista katonák és rendőrök tar­tottak. Még a parlamentben is téma volt 2009-ben, hogy az MNA be­épülhetett a titkosszolgálatok és a rendőrség soraiba, ám akkor ezt nem vizsgálta senki. A hungaristák eset­leges politikai kapcsolatait elemző belügyi vizsgálat újabb eredményei­ről április elején kaphatnak tájékoz­tatást az Országgyűlés szakbizottsá­gai, addig csak jelei vannak a politi­kai kapcsolatoknak. ^1­2. oldal BÉREMELÉS ÉS ÁTALAKULÁS Idén tovább emelkedik a felsőoktatás­ban dolgozók illetménye, a bérfejlesz­tésre több mint kilenc és fél milliárd forintot fordít a kormány. Változás várható a felsőoktatási intézmények struktúrájában, aminek célja egye­bek mellett a képzések racionalizá­lása. A változások része az egyetemi kórház megjelenése, amely az orvos- és egészségtudományi képzést folyta­tó egyetemek szervezeti egységeként hozható létre. A hallgatók a gyakor­lókórházakban jelenleg nem tudnak elegendő számban részt venni meg­felelő gyakorlati képzésben, a kliniká­kon pedig előrehaladottabb szinten zajlik az ellátás. ^1­4. oldal 9 771217 550015 1 7 0 0 1 I IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ ^ ^ re -9-c·C9 ’ KEDD­­ SZERDA , CSÜTÖRTÖK 3 (fS 1 _£S 0 )—­ -6 -5 -a-­ -4 M ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ : SVÁJCI FRANK 311,02 /­ 289,41 7 magyar idők konzervatív közéleti napilap Legalább harminckilenc főt öltek meg egy lokálban • Nincs magyar áldozat Terrortámadással kezdődött az új év Isztambulban Magyar Idők Hajszát indított tegnap a török rend­őrség az ellen a lapzártánkig legalább­is nem azonosított elkövető ellen, aki szilveszter éjszaka egy elit isztambuli szórakozóhely ellen hajtott végre lő­­fegyveres terrortámadást. A merénylet­ben legalább 39-en meghaltak - köztük számos külföldi -, 69-en pedig megse­besültek. Magyar áldozatról nem volt tudomása a külügyi tárcának tegnap. Az Egyesült Államok hivatalosan ta­gadta, hogy előre tudott volna a táma­dásról, amivel pedig a török sajtó egy része vádolja. - A fegyveres támadó célja az volt, hogy káoszt teremtsen - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török államfő. Szerinte a terrorszer­vezetek csupán a „látható megnyilvá­nulásai és eszközei” ennek a harcnak. - Mi lényegében az e szervezetek mö­gött álló erők ellen küzdünk - hang­súlyozta az elnök, de nem tette vilá­gossá, milyen erőkről van szó. A világ vezetői - köztük a magyar közjogi méltóságok - is elítélték a me­rényletet, támogatásukról biztosítva tö­rök kollégáikat. - A terroristáktól tel­jesen idegen az emberi erkölcs. Közös feladatunk, hogy határozottan vissza­verjük a terrorista agressziót - jelen­tette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A 8. és 9. oldal KÖLN MOST SEM VOLT BÉKÉS Több száz, feltehetőleg észak-afrikai férfit vettek őrizetbe Kölnben, hogy megakadályozzák a korábbi szilveszteri mo­­lesztálások megismétlődését, nem teljes sikerrel. Több osztrák városból is érkeztek hitek zaklatásokról. A lengyelországi Elkben zavargások törtek ki, miután egy kebabbárban meggyilkoltak egy helybélit, négy arab alkalma­zottat, valamint a bárt megrongáló tüntetőket őrizetbe vették. A 7.oldal Hatvankilenc sebesültje is van a lövöldözésnek. Az elkövetőt még nem azonosították Fotó: MTI/EPA Lényeges tehercsökkentő intézkedéseket vezettek be januártól Ötszázmilliárddal több adó érkezett Jakubász Tamás Kitettek magukért az elmúlt hónapok­ban a hazai adófizetők, 2016-ban való­sággal ömlöttek a közteherként lerótt összegek az államkasszába. November végéig valamivel több mint tízezermil­­liárd forintra tett szert a költségvetés az öt legnagyobb adótípusból. A summa önmagában is hatalmas, a 2015-ös ér­tékhez viszonyítva pedig egyenesen im­pozáns: tavaly az év első tizenegy hó­napjának bevétele 527 milliárd forinttal haladta meg az egy esztendővel koráb­ban rögzített időszakos adatot. A többlet legnagyobb része a járulé­kokból és a társasági adóból érkezett -éppen azokból a tehertípusokból, ame­lyeket a bérek emelése és az ország ver­senyképességének erősítése érdekében január elsejével jelentősen mérsékelt a kormányzat. Az esztendő első napján ezek mellett több más teherenyhítés is életbe lépett. A kabinet az elmúlt tíz év legnagyobb áfacsökkentésének nevezte azt, hogy öt százalékra esett a barom­fihús, a tojás és a friss tej adója, miköz­ben 18 százalékra mérséklődött az in­ternetszolgáltatás és az éttermi étkezés áfája. A változtatások nyomán plusz­pénzre számíthatnak a két gyermeket nevelő családok, s bizonyos esetekben egyszerűbbé vált a vállalkozók dolga is. * 16. oldal | A LEGFONTOSABB ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA(milliárd forint) Grafika: Magyar Idők Forrás: NGM Társasági Általános Jövedéki Személyi Szociális adó forgalmi adó adó jövedelemadó hozzájárulási adó és járulékok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék