Magyar Idők, 2017. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

2017-02-01 / 27. szám

AZ ALSTOM-MODELL A METRÓBERUHÁZÁSNÁL Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak a 4-es metró beruházásával kapcsola­tos felvetései arra utalnak, hogy a fő­város járműbeszerzéssel kapcsolatos vizsgálata során feltárt modell ismét­lődik a többi visszaélésgyanús szer­ződésnél is - mondta az Alstom met­rókocsik 2006-os beszerzését vizsgá­­ló ideiglenes bizottság elnöke, Bor­bély Lénárd. A csepeli polgármester szerint óriási munka vár a követke­ző négy hétben a kormányra és a fő­városra, hiszen az általa vezetett tes­tület mintegy hatezer oldalnyi doku­mentumon rágta át magát három hó­nap alatt, és az csak egyetlen beszer­zéshez, a metrókocsitenderhez volt köthető.­­ 4. oldal NEM GYANÚSÍTOTT A BUSZSOFŐR Nem gyanúsították meg, és vádat sem emeltek a sofőr ellen, aki életveszélyes sérülésekkel élte túl a Verona mellet­ti autóbusz-katasztrófát, tudta meg a Magyar Idők. Borbély Zoltán ügy­véd, közlekedési és biztosítási szakjo­gász olasz partnereivel egyeztetve azt mondta lapunknak: az olasz jogrend­ben halálesettel járó bűncselekmé­nyek vizsgálatánál kötelező az érin­tettek értesítése a vizsgálatról. Eb­ben az esetben az érintett kómában van, ezért a hatóság jegyzőkönyvez­te a vizsgálat tényét. A vizsgálatról ér­tesítés garanciális elem az olasz jog­rendben, tehát szó sincs gyanúsításról vagy vádról, mint ahogy azt tegnap olasz lapok közzétették. 6. oldal ELMARASZTALT KÓRHÁZI BESZÁLLÍTÓK Egyre több kórházat bírságolnak meg közbeszerzési szabálytalanságok mi­att, és a határozatok nyomán immár beszállítókat is elmarasztalt a Közbe­szerzési Döntőbizottság - derül ki a statisztikákból. Míg 2015-ben 44 kór­házra rótt ki bírságot a döntőbizott­ság, összesen valamivel több mint 19 millió forint értékben, addig 2016- ban már 98 esetben, összesen több mint 42 millió forint bírság megfi­zetésére kötelezett intézményeket. A testület tavalyelőtt még nem marasz­talt el olyan magáncégeket, amelyek kórházak szabálytalan beszerzései­ben vettek volna részt, tavaly azonban már hét vállalkozást is megbüntetett, összesen 45,8 millió forint bírsággal sújtva azokat. 5. oldal M IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ MA "N 0 °1 v»*v C -4 C v CSÜTÖRTÖK­­ PÉNTEK­­ : SZOMBAT :3, 4 & 7 &­ § M ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ : SVÁJCI FRANK 311,00­­ 291,87 Z magyar idők Folyamatosan bővül a csokos Száz hazai gyártású busz érkezik Megbénította az országot * lakásvásárlók köre * «.oldal a Volánhoz » «.oldal az ónos eső és a havazás * 6.oldal konzervatív közéleti napilap. www.magyaridok.hu • 2017. február 1., szerda • ill. évfolyam 27. szám • 180 Ft Egyre szaporodnak a kormányváltásra készülő pártok A szcientológus exelnök is a parlamentbe készül Bakonyi Ádám Sorra jelennek meg az önkéntes minisz­terelnök-jelöltek, politikusok, pártok és párttá válni akaró „civilek”. Visszatért például a közéletbe a szcientológusok exelnöke, Weith Katalin, aki az általa alapított Magunkért Mozgalommal ké­szül a 2018-as választásokra. A tavaly ősszel bejegyzett szervezet tegnap tar­totta második „közéleti klubját” Debre­cenben, de két ízben volt rendezvényük Budapesten is. Weithnek nagy tapasz­talata van a hálózatszervezésben, amit vállalkozói és „egyházi” tevékenységé­nek köszönhet. Emellett 1996-ban a Fő­városi Millecentenáriumi Fesztivál PR- főnöke volt, ekként kellett kríziskommu­nikációt folytatnia Demszky Gábor és Horn Gyula között. Nem ő az egyetlen, aki kormányvál­tásra készül: Nyugdíjas Párt 50+ né­ven tegnap megtartotta alakuló ülését az időskorúak által szervezett új párt. A hirtelen feltűnt Momentum Mozga­lom sem csak a budapesti olimpiát akar­ja megakadályozni: végső céljuk ugyan­csak a párttá válás. A Szolidaritás Moz­galomból és az Együttből kilépett Kónya Péter pedig már tavaly új pártot alapí­tott Szolidaritás a Köztársaságért Párt néven. Orbán Viktor leendő kihívója­ként már bejelentkezett Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere, Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő, illetve Lattmann Tamás nemzetközi jogász, a kormányellenes tüntetések szervezője és szónoka is. Rajtuk kívül pártot alapí­tana és kormányt váltana például Gé­­mesi György volt MDF-es politikus, va­lamint Pápa Levente, az Együtt egyko­ri elnökségi tagja is. A 2. oldal Medgyessy Péter mellett is feltűnt a szekta volt vezetője Fotó: MTI Egyeztetések a renitens jobbikosok miatt Pletyka Demeter Mártáról Pindroch T^más-Gabay Dorka Kilépett az MSZP-ből és a párt ország­­gyűlési frakciójából Demeter Márta (ké­pünkön), a politikus nem indokolta dön­tését. Szocialista politikusok között el­terjedt a hír, hogy a képviselő a Jobbik­frakciójába ülne át, amint letelik az a hat hónap, ami után erre jogi lehető­sége lesz. Szabó Gábor jobbikos párt­igazgató szerint semmilyen tárgyalást nem folytattak erről a képviselővel. Az MSZP egyébként elvárja Demeter Már­tától a mandátum visszaadását. Közben egyre több Jobbik-szerve­zet jelezte: kiállnak a pártvezetésnek szombaton átadott petíció mellett. A vámosmikolai szervezet elnöke ar­ról beszélt: etikai vizsgálattal fenyeget­ték meg, ha nem vesz részt Vona Gábor évértékelőjén. Varga Attila közölte: to­vábbra sem értenek egyet az irányvál­tással. Ismert, Varga nyílt levélben bí­rálta a párt elnökét, és jelezte, ha Vona nem változtat, abba a vezetőség is be­lebukhat. - A levél elküldése után pár órával kaptam választ, amelynek lényege az volt, hogy a 2018-as választás meg­nyerése a cél, emiatt változott a párt teljes hozzáállása - idézte fel. Tizenöt helyi szervezet tegnapig meg­erősítette, hogy valóban támogatták a pártvezetésnek szombaton átadott pe­tíciót - mondta lapunknak Szabó Gá­bor pártigazgató. Hozzátette: a doku­mentumon szereplő 25 alapszervezet­ből négy azt jelezte, hogy nincs köze a petícióhoz, öt szervezet pedig még nem jelzett vissza. Folytatás a 2. oldalon Modern és biztonságos lesz Paks II Szalontay Mihály A paksi atomerőmű új blokkjának épí­tése az előkészítési szakaszban tart, az építési munkálatok megkezdésének idő­pontja a tervek szerint a 2018-as év. Bí­zunk benne, hogy az Európai Bizottság részéről rövidesen az utolsó eljárást il­letően is megtörténik a jóváhagyás, és megkezdhetjük a projekt aktív megva­lósítását - mondta a Magyar Időknek adott interjúban Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergeti­kai konszern vezérigazgatója, aki Vla­gyimir Putyin orosz államfő csütörtöki budapesti látogatása előtt már ma meg­érkezik hazánkba, hogy tárgyalásokat folytasson magyar partnereivel. Liha­csov szerint a Roszatom világszerte egyre több megrendelést kap atomerőművek építésére és működtetésére, és a 2015- ös párizsi klímakonferencián elfogadott egyezmény is azt irányozza elő, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében az atomenergia globális fel­­használását növelni kell. Közölte azt is, Pakson a világ egyik legbiztonságosabb típusának tartott, új generációs VVER- blokkokat használják majd, a berende­zések és a szolgáltatások beszerzéseire vonatkozó tenderek során magyar vál­lalatok részvételére is számítanak. * 9. oldal Holnap érkezik Vlagyimir Putyin Magyar Idők Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezése előtt egy nappal megkezdődnek a tár­gyalások az orosz delegáció és a magyar kormány között. Szijjártó Péter külgaz­dasági és külügyminiszter ma délután fogadja Veronika Szkvorcovát, Orosz­ország egészségügyi miniszterét, majd a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsoval találkozik. A szaktárca köz­leménye szerint a miniszter este Szer­­gej Lavrov külügyminiszterrel, holnap reggel pedig Gyenisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszterrel tárgyal. Az orosz elnök holnap a déli órákban ér­kezik a magyar fővárosba. A Nézőpont Intézet felmérése sze­rint a magyarok 47 százaléka ellenzi az Oroszországgal szemben bevezetett uni­ós szankciókat, míg e politikával mind­össze 33 százalékuk ért egyet. A szank­ciókat leginkább a kormánypárti szim­patizánsok ellenzik, de azokat a balol­dali tábor 51 százaléka is elutasítja, a Jobbik szavazói pedig ebben a kérdés­ben is megosztottak, mivel 47-47 szá­zalékban ellenzik, illetve támogatják a szankciós politikát. Az orosz elnök konvojának útját her­metikusan lezárják, ezért a főváros szá­mos pontján komoly dugókra számíthat­nak a közlekedők csütörtökön, de már ma is lesz forgalomkorlátozás. * 3. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék