Magyar Idők, 2017. április (3. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-01 / 77. szám

SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE A FIDESZ Szűk körben, az alapítók és az elnök­ség tagjainak részvételével zajlott a Fi­desz 29. születésnapi ünnepsége - kö­zölte lapunkkal Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója teg­nap. A koccintás helye a Fidesz Lend­­vay utcai székháza volt. A Fideszt 1988. március 30-án 37 egyetemi és főiskolai hallgató, fiatal értelmisé­gi alapította meg a fővárosban, a Bibó István Szakkollégiumban. (Sz. L.) GYURCSÁNY FERENC ÚJ JÓLÉTI ÁLLAMOT AKAR A nyugalom és a gyarapodás országát szeretné megteremteni a Demokrati­kus Koalíció, aminek részeként évi 15 százalékos béremelést ígér az egész­ségügyben és az oktatásban, továbbá növekedés esetén nyugdíjprémiumot adna a nyugdíjasoknak. Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, pártjának a magyarság és az európaiság egyaránt fontos, a 2018-as választás kapcsán pedig megerősítette: együttműködés­pártiak. ^1­3. oldal EGYRE NŐ A BETEGJOGI PANASZOK SZÁMA Évről évre több kérdés és panasz ér­kezik a betegektől, a gyermekektől és szüleiktől, illetve a szociális ott­honokban élőktől és hozzátartozóik­tól az Országos Betegjogi, Ellátottjo­gi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz. A jogvédők az elmúlt négy évben már csaknem százezer megkeresést kaptak. A tavaly beér­kezett írásbeli panaszok között so­kan kifogásolták az orvosok, nővérek hangnemét. 1 1­5. oldal Mai számunkban 16 oldalon . ÁRFOLYAMOK Forrás: MN EURÓ : SVÁJCI FRANK 308,70 288,58 ^ 1 IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ ^ I­­­MA m­m 23 °C 5'c 'V' VASÁRNAP­­HÉTFŐ |KEDD -6­- 23 23 1' 'V' 51 O' 51 . magyar id­ők www.magyaridok.hu • 2017. április 1., szombat • III. évfolyam 77. szám • 180 Ft Áprilisi sztrájkra készülnek a dolgozók a BKV-nál A 4. oldal konzervatív közéleti napilap• Az Óhaj-sóhaj alapítvány sokkal Puskás Ferenc ma lenne népszerűbb, mint a TASZ * iowai kilencvenéves * 20. oldal A kisemmizettek ügyvédje szerint a szegedi polgármester maffiafőnök Botka Lászlót nem érdeklik a Szeviép-károsultak Rendőrökkel vezettette el tegnap a szegedi közgyűlés üléséről a Szeviép-károsultak jogi képvise­lőjét Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere, és nem volt haj­landó átvenni a bajba jutottak pe­tícióját. Közben újabb bizonyíték került elő a csődbe jutott cég és a szegedi önkormányzat kapcso­latára: a város 2010 májusában kétmilliárd forintot fizetett ki a társaságnak. Borsodi Attila Botrány tört ki tegnap a szegedi köz­gyűlés ülésén, ahol a Szeviép-ügyben kialakult vita közepette a károsultak jogi képviselőjét bilincsben vitették el a városházáról. Szabó Bálint előzőleg a karzatról játékpénzt szórt a képvi­selőkre, és azt követelte Botka László MSZP-s polgármestertől, hogy vegye át a károsultak petícióját, amit a po­litikus nem tett meg. Ehelyett rend­őröket hívott, az egyenruhások meg­bilincselték és a kapitányságra vitték Szabót, majd közel három órára fog­dába zárták. A megyei rendőrség köz­leményben tudatta: Szabó ellen garáz­daság és rendzavarás szabálysértése miatt indult eljárás. Folytatás a 3. oldalon A kárvallottak jogi képviselőjét bilincsben vitették el a városházáról Fotó- SzegedMA, Kovács Ferenc Egyezség lehet a kettős állampolgárságról Magyar Idők mmmmmmmmmmmmmm Hamarosan megoldódhat az Ukrajná­ban élő magyarok kettős állampolgár­ságának ügye - állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturá­lis Szövetség (KMKSZ) elnöke, az uk­rán parlament egyetlen magyar képvi­selője, miután megbeszélést folytattak tegnap Budapesten. A kettős állampol­gárság megbüntetését kilátásba helye­ző ukrán törvénytervezetről csütörtö­kön egyeztetett Petro Porosenko ukrán államfővel Orbán Viktor, amikor Mál­tán találkoztak. Havasi Bertalan, a Mi­niszterelnöki Sajtóiroda vezetőjének tá­jékoztatása szerint az egyeztetésen ki­derült, hogy az ukrán állam kétoldalú tárgyalás és megállapodás részeként kí­vánja rendezni ezt a kérdést. Porosenko nemrégiben olyan törvény­­tervezetet nyújtott be a parlament elé, amelynek alapján megfosztanák ukrán állampolgárságuktól mindazokat, akik­ről kiderül, hogy egy másik ország útle­velével is rendelkeznek. Brenzovics Lász­ló fontosnak nevezte, hogy ukrán rész­ről van fogadókészség ennek a kérdés­nek a rendezésére. Ü 9. oldal- Az utolsó vidékfejlesztési pályázatokat is kiírták Köpöncei Csilla A Miniszterelnökség alig másfél év alatt meghirdette a 2020-ig szóló összes vi­dékfejlesztési felhívást, 1300 milliárd fo­rintos kerettel. A napokban mintegy 40 milliárd forint értékben megjelent utol­só nyolc felhívással együtt így összesen 68 pályázat vált elérhetővé. Új lehető­ség egyebek mellett a Leader helyi ak­ciócsoportok együttműködését támo­gató 1,92 milliárd forintos program, va­lamint az erdei ökoszisztémák közjóléti funkcióinak fejlesztését segítő 1,61 mil­liárd forint értékű pályázat is. Folyama­tosan zajlik a Magyar Államkincstár­ban és a kormányhivatalokban a már beérkezett kérelmek ellenőrzése. A ter­vek szerint a vidékfejlesztési keretből ebben az évben összesen 652 milliárd forintot ítélnek oda a gazdáknak. Ed­dig a teljes keret csaknem harmadáról döntött a Miniszterelnökség. Eközben a Nemzetgazdasági Minisztérium tájé­koztatott arról, a gazdaságfejlesztési, va­lamint a Versenyképes Közép-Magyar­­ország operatív programból finanszíro­zott valamennyi, pénzügyi eszközként igénybe vehető uniós forrás is elérhe­tővé vált. Th 12. oktal ÁLLÍTSUK MEG BRÜSSZELT! Nemzeti Konzultáció 2017 Készült Magyarország Kormánya megbízásából !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék