Magyar Idők, 2017. május (3. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-02 / 100. szám

MEGEGYEZÉS A NÉPPÁRTTAL Orbán Viktor szerint Magyarország megvédte az álláspontját az Európai Néppárt brüsszeli csúcstalálkozóján, és a magyar kormány végre fogja haj­tani a vita eredményeképpen kiala­kuló megállapodást. Erről azt köve­tően beszélt a miniszterelnök a hét végén, hogy a Fideszt is a soraiban tudó pártcsalád elnökségi ülésén tár­gyalt a közelmúltban Magyarorszá­gon meghozott intézkedésekről, így például a CEU működését érintő tör­vénymódosításról. i­ 4. oldal ŐSSZEL ÍTÉLET VÁRHATÓ A KÉMPERBEN Szeptemberben kiderülhet, hogy van-e felelőse a volt Nemzetbizton­sági Hivatalban (NBH) 2007-ben történt kémkedésnek, a Fővárosi Ítélőtáblán ugyanis kitűzték a Gyurcsány-kormány volt titkos­­szolgálati vezetői és a titokminisz­ter másodfokú perét. A fellebbviteli főügyészség letöltendő börtönt kér Galambos Lajos volt NBH-fő­­igazgatóra, felfüggesztettet az utód­jára, Laborc Sándorra, valamint Szilvásy György volt titokminisz­terre, mivel az ügyészek szerint kémkedés történt. A 3. oldal NEM HISZ CSODÓNAK TÓTH KÁROLY Kizártnak tartja Tóth Károly egy­kori szocialista országgyűlési kép­viselő, hogy Pintér Sándort vagy Orbán Viktort valaha is bűnözők korrumpálták volna. Erről a volt nemzetbiztonsági szakpolitikus a 168 Óra című hetilapnak beszélt, amikor a bombagyáros Dietmar Clodónak a sajtóban megjelent rá­galmairól nyilatkozott. Tóth Károly szerint Pintér vérprofi rendőr, szak­ember és vállalkozó, akiről nem hi­szi el, hogy Clodóhoz szaladgálna tízmillió forintért. V 3. Oldal M IDŐJÁRÁS 21 °C 9­C SZERDA # 29 CSÜTÖRTÖK 23 11 PÉNTEK 11-22 \‘q- 9 | ÁRFOLYAMOK EURÓ 311,55 SVÁJCI FRANK 287,76 ^ 17 10­0 771217 550022 magyar idők www.magyaridok.hu • 2017. május 2., kedd • III. évfolyam 100. szám • 180 Ft konzervatív közéleti napilap Botka szociális ígérethalmazzal állt elő ■ Gyurcsány összefogást hirdetett A Jobbik elnöke ismét elővette a romakérdést Bakonyi-Gaboy Nem szűkölködött az ígéretekben Bot­ka László a szocialisták városligeti ma­jálisán. Az MSZP miniszterelnök-je­­lölt-aspiránsa közölte: be kell vezet­ni a megélhetési minimumot, emel­ni kell a közmunkások és a közalkal­mazottak bérét, csökkenteni kell a va­gyoni különbségeket, a luxust meg kell adóztatni. A DK rendezvényén Gyur­csány Ferenc arról szólt, hogy 2018- ban a demokratikus ellenzéki pártok minden választókerületben közös je­löltet indítanak majd. Vona Gábor a Jobbik majálisán hosz­­szú idő után beszélt újra a cigány-ma­gyar együttélés problémáiról. Szerinte nem elég integrálni a cigányságot, azt kell elérni, hogy hazájuknak is tekint­sék az országot. A „D típusú átvilágí­tás” kapcsán utalt arra, hogy a Jobbik vetette fel elsőként a kettős állampol­gársággal rendelkező képviselők nyil­vántartását, amit egyébként 2012-ben Gyöngyösi Márton még úgy fogalma­zott meg: fel kell mérni, hogy a magyar kormányban hány olyan zsidó szárma­zású ember van, aki nemzetbiztonsá­gi kockázatot jelent. Tegnap a Momentum Mozgalom is az utcára vonult, néhány ezren vo­nultak a budapesti Szabadság térről a Hősök terére, kormányellenes jel­szavakkal és a Soros-egyetem mellett tüntetve. 2. oldal Vona Gábor új irányt szabna a cigány-magyar együttélésnek, az MSZP aspiránsa bért emelne, a DK első embere pedig közös ellenzéki jelölteket állítana Sutba vágná Brüsszel a rezsicsökkentést Kölöncei Csilla Az elmúlt évtizedek egyik legjelentő­sebb hatású magyar intézkedését támad­ta meg az Európai Bizottság, a hatósági árszabályozás betiltásával a rezsicsök­kentés eredményeit ásná alá Brüsszel - mondta lapunknak Aradszki And­rás. A fejlesztési tárca energiaügyi ál­lamtitkára szerint a bizottságnak első­sorban az szúrja a szemét, hogy a ma­gyar emberek jobban járnak, miköz­ben a multinacionális szolgáltatók bu­sás haszontól esnek el. A háromlépcsős rezsicsökkentés révén több száz milli­árd forint maradt a családoknál, a vil­lamos áram, a gáz és a távhő árának 25 százalékos mérséklésével valamennyi háztartás átlagosan 170 ezer forintot takaríthatott meg. A 12. oldal Ensemble, la République! Két hajléktalant vert agyon a 15 éves tatabányai fiú * 6. oldal Egymásnak estek a politikusok Macron Franciaország unióból Itáliában az NGO-k miatt * 9. oldal való kilépésével fenyeget * 8. oldal Teljesíthető a jövő évre tervezett költségvetés Rácz Gergő Ambiciózus, de teljesíthető a kormány négy százalék feletti gazdasági növeke­désre szóló célkitűzése - jelentette ki a Magyar Idők érdeklődésére Kovács Árpád. A Költségvetési Tanács elnöke azt mondta, 2014 után most sem válasz­tási büdzsé készült, és bár sok a nem­zetközi bizonytalanság, de a költség­vetés jövő évi tervezetében megfelelő a tartalék, hogy az esetleges váratlan események, kedvezőtlenné váló folya­matok hatásait ki lehessen védeni. Az elnök szerint jó évei vannak a magyar gazdaságnak, amit értékteremtő beru­házásokkal ki kell használni. A 2018- as költségvetés tervezetét a kormány várhatóan ma terjeszti be az Ország­­gyűlésnek. * 13. oldal ÁLLÍTSUK MEG BRÜSSZELT! Nemzeti Konzultáció 2017 Készült Magyarország Kormánya megbízásáb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék