Magyar Idők, 2017. július (3. évfolyam, 151-176. szám)

2017-07-01 / 151. szám

www.magyaridok.hu • 2017. július 1., szombat • Ili. évfolyam 151. szám • 180 Ft Az MNB-alapítványok vagyona jelentősen nőtt * h­owai ORBÁN VIKTOR: ÉRDEKÜNK AZ ERŐS TÖRÖKORSZÁG Az az érdekünk, hogy Törökország stabil és erős ország legyen egyértel­mű és világos vezetéssel, amely ké­pes érvényt szerezni az akaratának - mondta tegnap Ankarában Orbán Viktor miniszterelnök, akit Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnök is fogadott. Binali Yildirim török kor­mányfő köszönetet mondott, amiért hazánk már a török puccskísérlet másnapján biztosította támogatásáról a törvényesen megválasztott ankarai kormányt. Erdogan elnök az ősszel látogathat Budapestre. a 9. oldal MÉG ÉREZNI A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAIT A termelékenységben még most is a 2008-as gazdasági világválság terhét viseli Európa - mondta a Magyar Időknek Manuel Caldeira Cabral. Portugália gazdasági mi­nisztere úgy véli: bár a technológia rohamosan fejlődik, ez nem látszik meg az összesített gazdasági növe­kedésben. Szerinte a kiaknázható kapacitások szempontjából kima­gaslóan fontos fiatal generációkat hatékonyan be kell vonni a munka­erőpiacra, amitől a gazdasági növe­kedés is felélénkülhet. A 14. oldal ÚJABB OTTHONTEREMTÉSI SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK Milliókat spórolhatnak a kis- és kö­zépvállalkozások, illetve a lakosság azzal, hogy mától ingyenes lehet a közműcsatlakozás, és számos díjat sem kell megfizetni. A gáz-, a villany-, valamint az ivóvíz- és szennyvízbe­kötéseknél egy bizonyos mérethatárig biztosított kedvezmény nemcsak az új építésű ingatlanoknál érvényesíthető, hanem a lakás vagy az üzlethelyiség átalakításakor is.­­ 12. oldal NEGYVENMILLIÁRD FORINT KÓRHÁZFEJLESZTÉSRE A fővárosi és a Pest megyei kórházak fejlesztésére összesen 40 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány a közelmúltban a központi régió egészségügyének megújítását célzó Egészséges Budapest program része­ként. A kabinet arról is döntött, hogy legkésőbb július 8-ig meg kell kötni a leendő dél-budai szuperkórház hely­­sínéül szolgáló ingatlan állami tulaj­donba vételéhez szükséges szerződé­seket, különben másutt épül meg az új intézmény. A 1­5. oldal § IDŐJÁRÁS 23 °C 17 °c VASÁRNAP : HÉTFŐ : KEDD­­, 251 JUv 25 27 0' 16 1­0 09" 14 13 M ÁRFOLYAMOK EURO : SVÁJCI FRANK 308,87­­ 282,57 17 15 1 m­­agyar idők konzervatív közéleti napilap ! Az illetékes mérnökök előtt nem lesz paksi titok * 1.oldal Mai számunkban 16 oldalas hétvégi melléklet Vona pártja megfosztaná tisztségétől az államfőt Áder János aláírta a plakáttörvényt Varga Attila Hatályba léphet a múlt héten elfoga­dott plakáttörvény, miután Áder Já­nos tegnap aláírta a parlament által elfogadott jogszabályt. A törvény attól kezdve hatályos, hogy szövegét a Ma­gyar Közlönyben kihirdetik. A köztár­sasági elnök mindezt hivatalos levél­ben tudatta Kövér Lászlóval, az Or­szággyűlés elnökével. Az új passzu­sok előírják a kötelező listaáras pla­­káthelybeszerzést a közvetlenül vagy közvetetten költségvetési támogatás­ban részesülő szervezeteknek. A tör­vény hatálya kiterjed azokra a szer­vezetekre is, amelyek költségvetésből támogatott jogi személyektől kapnak forrást. A Jobbik szerint Áder János alkot­mánysértően járt el, és a törvény ellen­­jegyzésével alkalmatlanná vált az ál­lamfői feladatok ellátására, így kezde­ményezik a köztársasági elnöki tiszt­ségétől való megfosztását. Az MSZP szerint a Jobbik csak párt­érdekből támadja az államfő személyét. Mint írták, a Jobbiknak eddig semmi baja sem volt Áder Jánossal. Vona Gá­bor és társai most azért indítottak tá­madást, mert a törvény nem engedi, hogy a párt olcsó plakáthelyeket kap­jon az őket támogató Simicska Lajos nagyvállalkozótól. Szita Károly (Fidesz-KDNP), Ka­posvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke a jog­szabállyal kapcsolatban lapunknak azt mondta: ha a parlament még egyszer foglalkozik a plakáttörvénnyel, a jelen­leg elfogadott jogszabály szigorítását szeretnék javasolni. A 3. oldal A Megyei Jogú Városok Szövetsége tovább szigorítana az elfogadott jogszabályon Fotók: Bach Máté, MTI Halálkamion: egy bolgár elhárító is vádlott Szemén László János Elgondolkodtató tény derült ki tegnap a Kecskeméti Törvényszéken: a 71 mig­­ráns kínhalála miatt indított büntető­ügy egyik vádlottja, a bolgár elhárítás ügynöke. A perbe fogott nemzetközi embercsempészbanda egyik bulgáriai tagja 1996-tól dolgozik a bolgár titkos­­szolgálatnak, a bíró által felolvasott val­lomásából az is kiderült, hogy a vád­lott a parndorfi ügy kapcsán is jelen­tett. Kérdés, hogy ha a bolgár elhárítás pontosan ismerte a perbe fogott ember­­csempészek tevékenységét, miért nem értesítették a banda csempészútvona­lába eső országok hatóságait. A titko­lózás ellenére a csoport tevékenységét több országban, így Magyarországon is önállóan figyelték, s telefonokat hall­gattak le. Tudomásul kell venni azon­ban, hogy nem Magyarországon szer­vezték a bűncselekményt, hanem kül­földön, s nem magyarok, hanem kül­földiek. Ráadásul a beszélgetések pas­­tu és más nyelven folytak. Ez került a magyar rendőrség birtokába. Ezért is érthetetlen a német média egy részé­nek közelmúltbeli támadása, amikor az­zal vádoltak bennünket, hogy hatósá­gaink későn kezdtek hozzá a lehallga­tások lefordításához. 6. oldal Bírság vár a renitens jogvédőkre Nagy Áron mmmmmmmmmmmmimmmmm Akár 900 ezer forintos bírságot is kap­hatnak a hatályos jogszabályok alapján a Soros-hálózat magyarországi támo­gatottjai, ha nem hagynak fel a polgári engedetlenséggel, és nem regisztrálják magukat külföldről támogatott szerve­zetként - derül ki a vonatkozó törvé­nyekből. Németh Szilárd, a Fidesz alel­­nöke tegnap az olasz maffiához hason­lította azt a hálózatot, amelyet a „Soros­szervezetek” létrehoztak, hangsúlyoz­va hogy a spekulánshoz köthető társa­ságok a milliárdos terveinek, például a migránsok betelepítésének megvalósítá­sán dolgoznak, amit a magyar emberek egyértelműen elutasítottak a legutóbbi nemzeti konzultáción. 4. oldal Tanúk szerint a jobbikosnak viszonya volt egy kiskorúval Gabay Dorka Bebizonyosodni látszik, hogy Kulcsár Gergely jobbikos országgyűlési képvi­selő viszonyt folytatott egy 15 év körüli lánnyal. Az ügy pikantériája, hogy Kul­csár indított helyreigazítási pert a Ri­­post ellen, miután az újság az ötgyerme­­kes képviselő kapcsolatáról írt. A mos­tani meghallgatáson több korábbi job­­bikost is beidéztek tanúnak, ők azt állí­tották: nincs mit helyreigazítani. Rubi Gergely, a párt volt képviselője évekig élt egy lakásban Kulcsárral, elmondása szerint többször találkozott a párt if­júsági tagozatába belépett lánnyal. Egy másik tanú, Ulics Erika lapunknak azt mondta: Vona Gábor pártelnök és Sza­bó Gábor pártigazgató is tudott Kul­csár viszonyáról, de megpróbálták el­tussolni azt. A 2. oldal Német igen az azonos neműek házasságára Magyar Idők Örömujjongás közepette fogadta el tegnap a német parlament az azonos neműek házasságáról szóló javasla­tot. A szociáldemokraták, a Zöldek és a Baloldal teljes frakciója mellett a CDU/CSU képviselőcsoport negye­de is támogatta az indítványt, amelyet 393 igen és 226 nem szavazat mellett hagytak jóvá. Angela Merkel kancellár nemmel szavazott. Egyes keresztény­­demokraták az alkotmánybírósághoz akarnak fordulni.­­ A CDU sajnos el­veszítette rá a jogot, hogy továbbra is konzervatív pártnak nevezhesse ma­gát. Úgy tűnik, pusztán azért hajlandó feladni egykori értékeit, hogy haladjon az idővel - írta a konzervatív Frank­furter Allgemeine Zeitung. Mindeközben egy, szintén a német parlament alsóházában elfogadott tör­vényjavaslat értelmében súlyos, akár 50 millió eurós (15,4 milliárd forint) büntetésre számíthatnak az olyan mé­diavállalatok, mint a Facebook vagy a Twitter, ha nem távolítják el felüle­tükről a gyűlöletkeltő tartalmakat. A nem egyértelmű esetek elbírálását egy új hivatal segíti. A törvény a felsőházi jóváhagyást követően, októbertől lép­het életbe. H 8. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék